Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. prof. UKEN Kazimierz Mrówka

Dr hab. prof. UKEN Kazimierz Mrówka

Katedra Filozofii i Etyki

kazimierz.mrowka@up.krakow.pl

pok: 307

publikacje:


SPECJALNOŚĆ Filozofia starożytna, filozofia religii, filozofia francuska

STUDIA FILOZOFICZNE

 • 1997 DEA Paris IV Sorbonne
 • 2000 DR Paris IV Sorbonne, Institut Catholique de Paris
 • 2013 HABILITACJA Uniwersytet Jagielloński

STYPENDIA ZAGRANICZNE:

 • 1996-2000 – stypendium Rządu Francuskiego; miejsce: Uniwersytet Paris IV-Sorbona, Instytut Katolicki w Paryżu
 • październik 1999 – stypendium Rządu Francuskiego; miejsce: Oxford
 • styczeń/luty 2002 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia; miejsce: Londyn
 • luty/marzec 2005 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia; miejsce: Londyn
 • 2010-2012 – liczne wyjazdy do Paryża i Londynu w ramach kwerend bibliotecznych (grant NCN nr NN101018138)

GRANTY BADAWCZE

 • 2010-2013. Poemat Parmenidesa. Wydanie krytyczne. Grant NCN nr NN101018138. Kierownik: K. Mrówka
 • 2010-2013. Ciągłość i liczby rzeczywiste. Eudoxos-Dedekind-Conway. Grant NCN nr NN101287639. Kierownik: P. Błaszczyk, główny wykonawca: J. Pogonowski, K. Mrówka.

GRANT DYDAKTYCZNY

 • 2017-2019 – „Filozofia ma sens” – współautorstwo i wspóuczestnictwo w grancie na nauczanie filozofii w 5 liceach w Małopolsce.

PUBLIKACJE PO DOKTORACIE

MONOGRAFIE NAUKOWE

 • Jedna tylko droga. Parmenides. Fragmenty, przekład, komentarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 •  Heraklit. Fragmenty, przekład, komentarz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 •  Androgyn, Wydawnictwo Operahaus, Szczecin 2005.
 •  Filozoficzny sens przebaczenia, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2008.
 •  Parmenides. Ścieżka Prawdy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Elementy Euklidesa. Teoria proporcji i podobieństwa. Ks. V-VI. Przekład i komentarz, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Kartezjusz. Geometria, przekład i komentarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Kartezjusz. Dioptryka, przekład i komentarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2018.

 

k1   k2   k3geometria_kartezjusz

ARTYKUŁY:

 • Ciało własne w filozofii Maine de Birana, „KwartalnikFilozoficzny”, 4 (2002), Kraków, s. 59-72.
 •  Struktura geometryczna rzeczywistości w „Timajosie” Platona, „Edukacja Humanistyczna”, 1-2 (2003), Szczecin, s. 42-48.
 •  L’androgynie. Quelques notes au-dessous de l’Eloge d’Eros d’Aristophane dans le Banquet de Platon, „Organon”, Polska Akademia Nauk, 32 (2003), Warszawa, s. 39-44.
 •  La philosophie biranienne du corps propre dans les interprétations contemporaines, „Organon”,  Polska Akademia Nauk, 33 (2004), Warszawa, s. 83-91.
 •  „Filia” oraz „analogia” w dialogu „Timajos”, w: „Nowa Krytyka”, 1 (2004), Szczecin, s. 81-92.
 •  Heraklit. Dubia et spuria, Fragmenty B 67 a, B 125 a, B 126 a, B 127, 128, B 130, B 132, w: “Estetyka i Krytyka”, 7-8, (2/2004-1/2005), Kraków, s. 238-245.
 •  Heraklit. Fragmenty kosmologiczne, ontologiczne i epistemologiczne. Wersja literacka, w: „Studia Philosophica”,II (2005), Kraków, s. 106-116.
 •  Biblijne korzenie pojęcia „osoby” w filozofii Emmanuela Mouniera, w: „Studia Philosophica”, III (2006), Kraków s. 72-80.
 •  Logos u Heraklita, w: Metafizyka i religia (publikacja tekstu wygłoszonego na konferencji, 7.XI. 2006, PAT), Kraków 2006, s. 145-155.
 •  Michel Henry i jego fenomenologia życia, w: „Studia Philosophica”, IV (2007), Kraków 30-40.
 • Le Concept de Logos chez Héraclite. L’Analyse Du Fragment B1, w: „Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology”, 9 (2008), Iassy, s. 55-66.
 •  Les Routes de Nuit et de Jour. L’analyse du fragment B1 du Poème de  Parménide, w : „Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology”, 10 (2008), Iassy, s. 99-105.
 •  Zasada sprzeczności u Heraklita, w: „Ruch Filozoficzny”,4 (2008), Toruń, s. 677-686.”
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, O La Géométrie Kartezjusza, w: „Konspekt”,  2010, nr 4 (37), s. 51-55.
 • Podróż jako harmonia Tego Samego i Innego, w: „Konspekt”, 2010, nr 4 (37), s. 40-46.
 • P. Błaszczyk, K. Kopańska, K. Mrówka, Świat jako dodekahedron, w: „Konspekt”, 1/2011 (38), s. 108-116.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Między oczywistością a dedukcją: Platon i Euklides o równości, w: „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, 2011, nr 48, s. 127-147.
 • Analiza B 8, w. 51-61 Poematu Parmenidesa, w: „Logos i Ethos”, 2/2011 (31), s. 183-201.
 • Poemat Parmenidesa. Fragmenty B 9-B 17, B 19, w: „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, 2012, nr 50, s. 118-139.
 • Androgyniczny model nagiej duszy w twórczości S. Przybyszewskiego w: „Pamiętnik Literacki” 4 (2012).
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Podwójna negacja w B 2 Poematu Parmenidesa, w: „Argument” 2/2012 (4), s. 235-244.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Komentarz do Księgi V Elementów Euklidesa, w: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2013.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Księga V Elementów Euklidesa, w: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2013.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Euklides i Arystoteles o ciągłości, cz.1, Euklides, w: „Filozofia Nauki”, (4) 2013.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Kartezjusz. Geometria. Księga trzecia, O konstrukcji zagadnień, które są bryłami i nadbryłami, tłum. i komentarz, w: „Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami”, red. H. Jakuszko, Lublin 2013.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Kartezjusz. Meteory, Rozprawa VIII. O Tęczy, tłum. i komentarz, w: „Konspekt”, 4 (53), 2014, s. 155-176.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Metafizyka ruchu w Geometrii Kartezjusza, w: „Argument. Biannual Philosophical Journal”, (4) 2014, s. i-x.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka,  Kartezjusz. Geometria. Księga II, tłum., w: „Argument. Biannual Philosophical Journal”, (4) 2014, s. 439-446.
 • P. Błaszczyk, K. Mrówka, Dwie tęcze Kartezjusza, w: „Konspekt” 4( 53) 2014, s. 149-154.
 • M. Kania, K. Mrówka, Radosława Nowakowskiego świat nieopisany, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, (7) 2015, s. 119-136.
 • K. Mrówka, Geneza ekstazy mistycznej w prologu dzieła Parmenidesa, w: „Filozofia Chrześcijańska”, 13, 2016, s. 53-64.
 • K. Mrówka, Podróż aerostatyczna w Chambery, w: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1 (61) 2016, s. 129-146.
 • K. Mrówka, Zły byk Falarisa, w: „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 3-4, 2016, s. 251-257.

PRRZEKŁADY KSIĄŻEK Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 • M. Merleau-Ponty, Pochwała filozofii, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2003.
 • M. Henry, Słowa Chrystusa, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2010.
 • D. Lambert, Droga duchowa Georgesa Lemaître’a, przekład wspólny z Wojciechem Załuską, Wydawnictwo Biblos, Copernicus Center Press, Kraków, Tarnów 2011
 • P. Aubenque, Czy należy dekonstruować metafizykę?, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2013.

KSIĄŻKI O TEMATYCE FILOZOFICZNO-PODRÓŻNICZEJ:

 • Wenecja, Kraków 2009.
 • Rowerem. Antologia literatury polskiej, red., wstęp i oprac., Kraków 2010.
 • Książeczka o podróżowaniu, Warszawa 2012.
 • X. de Maistre, Podróż dookoła mojego pokoju, tłum. i wstęp K. Mrówka, Kraków 2014.
 • X. de Maistre, Nocna wyprawa dookoła mojego pokoju, tłum. i wstęp K. Mrówka, Kraków 2015.

k4Rowerem-okładkaokładka-podróż-de-maistre

ZAINTERESOWANIA:

 • rowery
 • muzyka: Jan Sebastian Bach, Olivier Messiaen, Arvo Part, Henryk Mikołaj Górecki, Paweł Szymański; rock i hip hop (głównie polski)
 • poezja (głównie polska)
 • przyroda, ogród i winorośl – strona domowa: http://www.winnica.info.pl

gory

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17