Przejdź do menu Przejdź do treści

„Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty”

27–28 czerwca 2024 roku na kampusie AGH odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty”. Konferencja była wspólną inicjatywą Katedry Socjologii Kultury i Zmian Społecznych IS UKEN oraz Wydziału Humanistycznego AGH, organizowaną przez dr Annę Fiń (IS UKEN) oraz dr Łucję Kapralską (WH AGH).

Wydarzenie zgromadziło czołowych badaczy i badaczki zagadnień migracyjnych w Polsce –przedstawicieli takich dyscyplin naukowych jak socjologia, politologia, psychologia, etnologia, geografia, literaturoznawstwo, filmoznawstwo, nauki o języku, a także uczestniczki z Bułgarii i USA. Konferencja stała się nie tylko forum wymiany myśli naukowej, ale też platformą zacieśnienia studenckiej współpracy międzyuczelnianej.

Gratulacje dla organizatorów za świetnie zorganizowanie wydarzenia.

Ważna informacja!

Aktualności

  • „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty”

    27–28 czerwca 2024 roku na kampusie AGH odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty
  • Z radością informujemy, że w dniu 25.06.2024 r. Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała p. Annie Szklarskiej stopień na
  • Obóz badawczy ’24

    W dniu 25 czerwca 2024 roku nastąpiło formalne zakończenie obozu badawczego Instytutu Socjologii, połączone z rozdaniem zaświadczeń dla studentek i studentów wchodzących w skład zespołu bad