Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w życiu naukowym w ramach swoich specjalności, czego efektem są liczne publikacje zarówno w formie autorskich monografii, prac pod redakcją oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Szczegółowa bibliografia poszczególnych pracowników dostępna jest poprzez menu boczne ‘Bibliografia’ natomiast wybrane monografie opublikowane w poszczególnych latach prezentujemy w menu bocznym „Książki”.

Ważna informacja!

Aktualności