Przejdź do menu Przejdź do treści

Jakość kształcenia

Skład kierunkowych zespołów ds. Jakości kształcenia

 

FILOZOFIA ROZWOJU OSOBOWEGO Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

Prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady (Przewodnicząca Rady)

Dr Maciej Urbanek (Koordynator ds. jakości)

Dr Łukasz Kołoczek

Dr Paweł Sznajder

Julia Dudek (Przedstawicielka studentów) – I rok, I-stopnia FROzEP,

 

KOGNITYWISTYKA

Dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP (Przewodniczący Rady)

Dr Magdalena Reuter (Koordynator ds. jakości)

Dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP

Dr Paweł Gwiaździński

Dr Olga Poller

Bartłomiej Greiner (Przedstawiciel studentów) – II rok, I-stopnia  Kognitywistyka

 

SOCJOLOGIA

Polityka jakości kształcenia

Dr Michał Warchala (Przewodniczący Rady)

Dr hab. Tatiana Majcherkiewicz (Koordynator ds. jakości)

Dr Grzegorz Dutka

Dr hab. Marta Juza

Dr Bogdan Więckiewicz

Dr Grzegorz Kubiński

Karolina Jagieła (Przedstawicielka studentów) – II rok, II-stopnia Socjologia

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17