Przejdź do menu Przejdź do treści

Czasopisma

Półrocznik filozoficzny dostępny nieodpłatnie online. Na łamach czasopisma publikowane są teksty profesjonalnych filozofów, a także autorów podejmujących problematykę filozoficzną w ujęciu interdyscyplinarnym i porównawczym, z wykorzystaniem metod pozostałych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych.
Czasopisma zawiera artykuły w języku angielskim, polskim i niemieckim w następujących działach:
  • Artykuły i rozprawy;
  • Polemiki, dyskusje i wywiady;
  • Przekłady;
  • Nauczanie filozofii, wykłady;
  • Okiem filozOFFa;
  • Recenzje, noty i sprawozdania;
  • Pożegnania i wspomnienia;
  • Zapowiedzi i zaproszenia.

www.argument-journal.eu

 

Periodyk (półrocznik) jest międzynarodową platformą wymiany dorobku naukowego pomiędzy badaczami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski), Ukrainy, Białorusi, Rosji i krajów Europy Zachodniej.
Głównym obszarem tematycznym czasopisma są społeczno-kulturowe aspekty przemian we współczesnym świecie takie, jak: funkcjonowanie współczesnych pograniczy kulturowych, tożsamość społeczno-kulturowa, migracje, etniczność, podmiotowość jednostki, media, komunikacja społeczna, polityka, procesy demograficzne, sekularyzacja.

Ważna informacja!

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.

Aktualności