Przejdź do menu Przejdź do treści

Czasopisma

Półrocznik filozoficzny dostępny nieodpłatnie online. Na łamach czasopisma publikowane są teksty profesjonalnych filozofów, a także autorów podejmujących problematykę filozoficzną w ujęciu interdyscyplinarnym i porównawczym, z wykorzystaniem metod pozostałych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych.
Czasopisma zawiera artykuły w języku angielskim, polskim i niemieckim w następujących działach:
 • Artykuły i rozprawy;
 • Polemiki, dyskusje i wywiady;
 • Przekłady;
 • Nauczanie filozofii, wykłady;
 • Okiem filozOFFa;
 • Recenzje, noty i sprawozdania;
 • Pożegnania i wspomnienia;
 • Zapowiedzi i zaproszenia.

www.argument-journal.eu

 

Periodyk (półrocznik) jest międzynarodową platformą wymiany dorobku naukowego pomiędzy badaczami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski), Ukrainy, Białorusi, Rosji i krajów Europy Zachodniej.
Głównym obszarem tematycznym czasopisma są społeczno-kulturowe aspekty przemian we współczesnym świecie takie, jak: funkcjonowanie współczesnych pograniczy kulturowych, tożsamość społeczno-kulturowa, migracje, etniczność, podmiotowość jednostki, media, komunikacja społeczna, polityka, procesy demograficzne, sekularyzacja.

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17