Przejdź do menu Przejdź do treści

Obóz badawczy ’24

W dniu 25 czerwca 2024 roku nastąpiło formalne zakończenie obozu badawczego Instytutu Socjologii, połączone z rozdaniem zaświadczeń dla studentek i studentów wchodzących w skład zespołu badawczego. Obóz badawczy był realizowany od marca tego roku, a w jego ramach zespół badawczy realizował przedsięwzięcie pt. „Oferta obejmująca działania międzynarodowe oraz nietypowe formy i metody wspierające aktywizację zawodową młodych osób bezrobotnych niezarejestrowanych i biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu i kształceniu (tzw. „NEET”) świadczona przez podmioty działające w wybranych województwach Polski”, wykonując na rzecz projektu NEET-UP prace badawcze w wymiarze 15-tu godzin. Dodatkowo uczestnicy poznali proces tworzenia narzędzi do badań typu „desk research” oraz zapoznali się ze specyfiką działania instytucji rynku pracy w Polsce. Prace badawcze nadzorowali pracownicy Instytutu Socjologii (dr Grzegorz Dutka, dr Damian Liszka i dr Paweł Walawender).

Bardzo dziękujemy wszystkim studentkom i studentom za wytrwałość, terminowość i wysoką jakość przekazanych danych. Dzięki analizie oferty podmiotów wspierających młode osoby NEET w Polsce, dokonaliśmy selekcji instytucji, z których przedstawicielami będą prowadzone wywiady pogłębione w dalszym etapie realizacji projektu NEET-UP. Dodatkowo, w nadchodzących miesiącach planujemy opracować raport z analizy przekazanych danych wraz z katalogiem dobrych praktyk.

Ważna informacja!

Aktualności

  • „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty”

    27–28 czerwca 2024 roku na kampusie AGH odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty
  • Z radością informujemy, że w dniu 25.06.2024 r. Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała p. Annie Szklarskiej stopień na
  • Obóz badawczy ’24

    W dniu 25 czerwca 2024 roku nastąpiło formalne zakończenie obozu badawczego Instytutu Socjologii, połączone z rozdaniem zaświadczeń dla studentek i studentów wchodzących w skład zespołu bad