Przejdź do menu Przejdź do treści

Olimpiada Filozoficzna

Zaktualizowany Terminarz XXXVI Olimpiady Filozoficznej:
15.11.2023 r. – termin składania prac etapu szkolnego
13.01.2024 r. – termin zawodów okręgowych
06.04.2024 r. – termin zawodów centralnych

Terminarz XXXVI Olimpiady Filozoficznej uległ modyfikacji w stosunku do lat poprzednich w związku z pismem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 marca 2023 r. (WAG.071.1.1. 2023) dotyczącym terminarza zawodów olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024. W bieżącym roku szkolnym egzamin maturalny rozpoczyna się 6 maja 2024 r. (poniedziałek 6 maja 2024 r. jest pierwszym dniem powszednim przypadającym po 3 maja 2024 r.) zatem zdający, którzy będą chcieli skorzystać z uprawnienia określonego w art. 44zzh ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą złożyć stosowny wniosek najpóźniej 22 kwietnia 2024 r. Dokumenty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty powinny zostać wydane zdającym odpowiednio wcześniej – do 15 kwietnia 2014 r.
W związku z tak określonymi warunkami, termin zawodów centralnych określony został na 6. kwietnia 2024 r. Przesunięciu uległy także pozostałe terminy. 13 stycznia 2024 odbywają się zawody okręgowe, w związku z czym, skrócony został również termin składania prac etapu szkolnego.

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Krakowie

Część województwa małopolskiego, tj. powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, miasto Kraków, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, miasto Nowy Sącz, nowosądecki, nowotarski, olkuski, proszowicki, miasto Tarnów, tarnowski, tatrzański, wielicki; całe województwo świętokrzyskie, tj. powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, miasto Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

prof. dr hab. Czesława Piecuch (UP) – przewodnicząca
dr Paweł Wójs (UP) – sekretarz
dr hab. Maciej Uliński, prof. AGH (AGH)
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP (UP)
dr Jarosław Kucharski (AIK)
dr Maciej Urbanek (UP)

 

Sekretarz Okręgowy Olimpiady Filozoficznej dr Paweł Wójs zaprasza do kontaktu uczniów i nauczycieli.

Dyżury stacjonarne we wtorki 16:30-17:30. Na spotkanie online (MS Teams) proszę umówić się mailowo.

Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2
Kraków 30-084
Pokój 267

olimpiada.filozoficzna.krakow@gmail.com

 

Strona Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej: https://ptfilozofia.pl/

Ważna informacja!

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.

Aktualności