Przejdź do menu Przejdź do treści

Olimpiada Filozoficzna

Czekamy na recenzje z II etapu XXXVI edycji Olimpiady Filozoficznej. Informacja o zakwalifikowaniu do części ustnej zostanie przesłana do każdego uczestnika OF 31 stycznia 2024r.

Etap ustny odbędzie się 3 lutego. Osoby zakwalifikowane do tego etapu otrzymają zawiadomienie mailowe ze wskazaniem godziny etapu ustnego.

Dla Uczestników Olimpiady Filozoficznej, którzy 3 lutego mają inne olimpiady, zorganizowaliśmy drugi termin: 10 lutego.

 

 

***

Uczestników, którzy zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady Filozoficznej zapraszamy 13 stycznia 2024 na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 30 (po wejściu głównym wejściem, należy kierować się korytarzem w lewo).
Trzeba mieć ze sobą legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający tożsamość.

Rozpoczęcie o godzinie 10:00.

W części pierwszej uczestnicy piszą esej, w czasie nie dłuższym, niż 150 minut, na jeden z trzech tematów. Każdy uczestnik otrzyma cztery kartki papieru (jak zaszłaby potrzeba to także kolejne kartki) oraz kopertę z karteczką gdzie uczestnik drukowanymi literami wpisze swoje imię i nazwisko.
Po zakończeniu pierwszej części będzie przerwa 30 minut, podczas której zapraszamy na napoje i ciastka.
Część druga to test – zacznie się o 13:00 i potrwa 60 minut.

 

 

 

Zaktualizowany Terminarz XXXVI Olimpiady Filozoficznej:
15.11.2023 r. – termin składania prac etapu szkolnego
13.01.2024 r. – termin zawodów okręgowych
06.04.2024 r. – termin zawodów centralnych

Terminarz XXXVI Olimpiady Filozoficznej uległ modyfikacji w stosunku do lat poprzednich w związku z pismem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 marca 2023 r. (WAG.071.1.1. 2023) dotyczącym terminarza zawodów olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024. W bieżącym roku szkolnym egzamin maturalny rozpoczyna się 6 maja 2024 r. (poniedziałek 6 maja 2024 r. jest pierwszym dniem powszednim przypadającym po 3 maja 2024 r.) zatem zdający, którzy będą chcieli skorzystać z uprawnienia określonego w art. 44zzh ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą złożyć stosowny wniosek najpóźniej 22 kwietnia 2024 r. Dokumenty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty powinny zostać wydane zdającym odpowiednio wcześniej – do 15 kwietnia 2014 r.
W związku z tak określonymi warunkami, termin zawodów centralnych określony został na 6. kwietnia 2024 r. Przesunięciu uległy także pozostałe terminy. 13 stycznia 2024 odbywają się zawody okręgowe, w związku z czym, skrócony został również termin składania prac etapu szkolnego.

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Krakowie

Część województwa małopolskiego, tj. powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, miasto Kraków, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, miasto Nowy Sącz, nowosądecki, nowotarski, olkuski, proszowicki, miasto Tarnów, tarnowski, tatrzański, wielicki; całe województwo świętokrzyskie, tj. powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, miasto Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

prof. dr hab. Czesława Piecuch (UP) – przewodnicząca
dr Paweł Wójs (UP) – sekretarz
dr hab. Maciej Uliński, prof. AGH (AGH)
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP (UP)
dr Jarosław Kucharski (AIK)
dr Maciej Urbanek (UP)

 

Sekretarz Okręgowy Olimpiady Filozoficznej dr Paweł Wójs zaprasza do kontaktu uczniów i nauczycieli.

Dyżury stacjonarne we wtorki 16:30-17:30. Na spotkanie online (MS Teams) proszę umówić się mailowo.

Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2
Kraków 30-084
Pokój 267

olimpiada.filozoficzna.krakow@gmail.com

 

Strona Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej: https://ptfilozofia.pl/

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17