Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania

 

Pracownicy Instytutu realizują badania w ramach środków z Badań Statutowych, grantów naukowych w ramach programów finansowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji publicznych i prywatnych. Obecnie realizowane granty badawcze opisano w zakładce „Projekty badawcze

Ważna informacja!

Aktualności