Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki studenckie

Studenci naszego Instytutu mają obowiązek odbyć praktyki studenckich zgodne z profilem kierunku na którym studiują (plany studiów).
Praktyki to z jednej strony możliwość wykorzystania nabytych podczas studiów wiedzy i kompetencji, a z drugiej strony unikalna szansa na zdobywanie nowych umiejętności w autentycznym środowisku pracy (wzbogacenie studenckiego cv).

Studenci odbywają praktyki zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie praktyk dla danego kierunku. Studenci mogą wybrać jeden z trzech sposobów odbywania praktyk:

  1. studenci samodzielnie wyszukują instytucje, w których chcieliby odbyć praktyki,
  2. studenci mogą skorzystać z oferty praktyk w organizacjach z którymi Instytut podpisał porozumienia.Pełna lista tych Instytucji znajduje się tutaj 
  3. studenci mogą zostać zrekrutowani przez wykładowców prowadzących grant badawczy na rzecz zewnętrznej Instytucji.

W każdym z tych przypadków student powinien skontaktować się z opiekunem praktyk.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE LUB DRUKOWANYMI LITERAMI: pobierz plik

MAJĄ BYĆ WYPEŁNIONE WSZYSTKIE DANE.

JEŚLI BRAKUJE JAKIEJŚ DANEJ PROSZĘ WPISAĆ „BRAK”.

Po wypełnieniu formularz proszę przesłać na adres is@up.krakow.pl

Na podstawie przesłanego formularza przygotujemy Państwu komplet dokumentów potrzebnych do odbycia praktyki: porozumienie oraz skierowanie na praktyki. Wśród dokumentów znajdą Państwo również zaświadczenie o odbytej praktyce, które wypełnia zakład pracy, w którym odbywali Państwo praktykę.

 

Aktualne oferty praktyk studenckich:

 

Ważna informacja!

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.

Aktualności