Przejdź do menu Przejdź do treści

Obrona pracy

Ostatnim etapem, wieńczącym studia na poziomie licencjatu i magisterium jest obrona pracy dyplomowej napisanej pod opieką Promotora.

Każda praca podlega recenzji przez specjalistę z danej dziedziny a ostateczna ocena na dyplomie składa się z trzech składowych:

  • średniej oceny ze studiów (uwzględnione są wszystkie przedmioty kończące się oceną w całym okresie studiów) – 25% oceny końcowej
  • oceny z pracy dyplomowej – 25% oceny końcowej
  • oceny z egzaminu dyplomowego (obrona pracy) – 50% oceny końcowej

W skład komisji egzaminacyjnej podczas obrony pracy dyplomowej wchodzą trzy osoby, są to:

  • Przewodniczący Komisji (pracownik samodzielny, Dyrektor Instytutu lub jego Zastępca)
  • Promotor pracy
  • Recenzent

 

Ważna informacja!

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.

Aktualności