Przejdź do menu Przejdź do treści

Obrona pracy

Ostatnim etapem, wieńczącym studia na poziomie licencjatu i magisterium jest obrona pracy dyplomowej napisanej pod opieką Promotora.

Każda praca podlega recenzji przez specjalistę z danej dziedziny a ostateczna ocena na dyplomie składa się z trzech składowych:

 • średniej oceny ze studiów (uwzględnione są wszystkie przedmioty kończące się oceną w całym okresie studiów) – 25% oceny końcowej
 • oceny z pracy dyplomowej – 25% oceny końcowej
 • oceny z egzaminu dyplomowego (obrona pracy) – 50% oceny końcowej

W skład komisji egzaminacyjnej podczas obrony pracy dyplomowej wchodzą trzy osoby, są to:

 • Przewodniczący Komisji (pracownik samodzielny, Dyrektor Instytutu lub jego Zastępca)
 • Promotor pracy
 • Recenzent

 

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17