Przejdź do menu Przejdź do treści

Monograficzne

lp IMIĘ I NAZWISKO  TEMAT ZAJĘĆ MONOGRAFICZNYCH
Dr Ewa Albińska
 1. Społeczeństwo ekologiczne
 2. Historia rozwoju zrównoważonego
Dr Magdalena M. Baran
 1. Sprawiedliwa i co dalej – aksjologiczne narzędzia wojny. O przemianach wartości i postaw moralnych w czasie i po wojnie.
 2.  Etyka rządu – wprowadzenie.
Dr Mirosław Boruta Krakowski
 1. Migracje – tożsamość- bezpieczeństwo.
 2. Nazwisko. Tożsamość i więzi rodzinne – interdyscyplinarne konteksty socjologii rodziny.
Dr Tomasz Cyrol
 1. Ustroje państwowe
Dr Łukasz Cywiński
 1. Edukacja w Polsce. Dylematy, wyzwania oraz kierunki przemian.
 2. Współczesne problemy społeczne
Dr hab. Andrzej Dąbrowski
Dr Grzegorz Dutka
Dr hab. Prof. UP Mariusz Dzięglewski
 1. Badacz w procesie UX Design
Dr Anna Fiń
Dr hab. Prof.. UP Grzegorz Foryś
 1. Ruchy społeczne w XX i XXI wieku
 2. Globalizacja, lokalizm i rozwój zrównoważony
Dr Marcin Gacek
 1. Socjologiczna analiza komunikacji politycznej
 2. Socjologia literatury we współczesnym świecie
Prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska – Sady
 1. Współczesne nurty filozofii
 2. Klasyczne koncepcje w filozofii człowieka
 3. Współczesne koncepcje filozofii człowieka
 4. Bioetyka (w języku polskim i angielskim)
Dr Aldona Guzik
Dr Paweł Gwiaździński
Dr Wojciech Hanuszkiewicz
Dr hab. Włodzimierz Heflik
 1. Transcendentalna teoria świadomości
 2. Filozofia analityczna – wybrane zagadnienia
Dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak
 1. Medytacja a religia, filozofia i terapia
 2. Modele kobiecości w kulturze indyjskiej
Dr hab. Marta Juza
 1. Społeczeństwo nadzoru
 2. Technologie w procesie zmian społecznych
Dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski
 1. Pamięć i tożsamość zbiorowa: przypadek społeczności romskich
 2. (Nie)pamięć Żydów i Zagłady w społeczeństwie polskim
Dr Anna Karnat
Dr Łukasz Kołoczek
 1. Filozoficzne koncepcje lęku  albo Starożytne atropotechniki: Lektura „Listów moralnych” Seneki dla kierunku „Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii”
 2. Nieskończone pole świadomości transcendentalnej – lektura „Medytacji kartezjańskich” Husserla dla kierunku „Kognitywistka”
 3. Filozoficzne zaplecze tradycji hermeneutycznej w socjologii dla kierunku „Socjologia”
 4. „Filozofia dramatu” Józefa Tischnera jako narzędzie analizy polityki dla kierunku „Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi”
Dr Małgorzata Krywult – Albańska
 1. Społeczne konsekwencje zmian klimatu
 2. Demografia współczesnego świata
Dr Grzegorz Kubiński
 1. Nowe formy seksualności. Społecznokulturowe konteksty seksualności i nowych technologii.
 2. Medialne reprezentacje nienormatywnej cielesności.
Dr hab. Tatiana Majcherkiewicz
 1. Polityka i politycy regionalni,
 2. Teoria i praktyka tworzenia koalicji politycznych w Polsce.
Dr hab. prof. UP Radosław Marzęcki
 1. Demokracja liberalna i jej wrogowie: przyczyny, diagnozy, remedia
 2. Zróżnicowanie międzypokoleniowe
 3. Polskie dyskursy publiczne i polityczne
 4. Orientacje ideologiczne współczesnego społeczeństwa polskiego
Dr hab. Andrzej Michalak
 1. Skąd się bierze bogactwo narodów
 2. Socjologia kariery.
Dr hab. prof. UP Ryszard Mirek
Dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka
 1. Motyw „drogi” w filozofii
 2. Historia „meteorów” od Arystotelesa do Kartezjusza
Dr Antoni Płoszczyniec
 1. Gnoza i gnostycyzm, czyli samozbawienie przez wiedzę dawniej i dziś
 2. Koncepcje sensu życia we współczesnej filozofii
Dr Olga Poller
Dr Magdalena Reuter
Dr Mariya Rogińska
Dr hab. Prof. UP Paulina Rojek-Adamek
 1. Odpowiedzialność społeczna w praktyce biznesowej i projektowej
 2. Kultura i sztuka jako przedmiot promocji
Dr Andrzej Serafin
 1. Teorie inteligencji ludzkiej i nieludzkiej
 2. Transhumanizm: od nadczłowieka do osobliwości technologicznej
Dr hab. prof. UP Piotr Stawiński
 1. Prawo wyznaniowe a ład społeczny
 2. Pluralizm religijny USA. Źródła i dynamika
Dr Mateusz Szast
 1. Negocjacje biznesowe
 2. Metody i techniki rozwiązywania konfliktów
Dr Anna Szklarska
Dr Paweł Sznajder
 1. Filozoficzny komentarz do codzienności (m. in. Adorno, Barthes, Chesterton, Luc-Nancy, Zizek)
 2. Filozofia neomarksistowska – źródła, koncepcje, krytyka
 3. Filozofia dialogu
Dr Maciej Urbanek
Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak
 1. Ewolucyjna teoria informacji – reprezentacjonizm, konstruktywizm, zoosemiotyka
 2. Fundamenty świadomości: doznaniowość i sprawczość w świecie zwierząt
Dr Paweł Walawender
Dr Michał Warchala
 1. Idea Europy Środkowej w publicystyce i literaturze
 2. Współczesne spory o religię i sekukaryzację
Dr hab. Prof. UP Jan Wawrzyniak
Dr Bogdan Więckiewicz
 1. Kultura polska w procesie przemian
 2. Rodzina w procesie zmian historycznych i społeczno-kulturowych
Dr Paweł Wójs
 1. Cierpienie, walka, wina i inne sytuacje graniczne
 2. Filozofowie egzystencji

 

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17