Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty Laboratorium Socjologicznego

Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa – wykonawca: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP

Krakowski Barometr Młodzieży- Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19 – wykonawca: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP

Studenci polscy i ukraińscy w warunkach kwarantanny – wykonawca: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, dr hab. Zośka Jana, prof. Klasyczny Prywatny Uniwersytet w Zaporożu (Ukraina)

Krakowska i lwowska młodzież w sytuacji pandemii COVID-19- wykonawca: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP, dr hab. Olena Szyjan, prof. Lwowski Regionalny Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej (Ukraina)

Wpływ pandemii koronawirusa na kondycję psychospołeczną mieszkańców Krakowa – wykonawca: Piotr Długosz prof. UP

Konsekwencje izolacji społecznej spowodowanej epidemią COVID-19 w opiniach studentów Uniwersytetu Pedagogicznego- wykonawca: dr Małgorzata Krywult-Albańska

Ukraińscy studenci w warunkach epidemii  koronawirusa – wykonawca: dr Julia Kuzmenko Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola w Nieżynie,  mgr Mateusz Kamionka UP

Edukacja zdalna na obszarach wiejskich- wykonawca: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP. Wywiady realizowali studenci kierunku socjologia: Agnieszka Małek, Anna Skrzymowska, Julia Rychwińska, Iwona Pająk, Aneta Florczyk, Magda Żur, Aneta Kluzik, Paulina Dudziak, Izabella Ptak, Klaudia Mazur, Paulina Szcześniak, Barbara Chronowska, Joanna Włodarska, Marzena Woźnica, Natalia Kocoł, Monika Trojanowska

Krakowscy studenci wobec pandemii i zdalnej edukacji (II fala badań)– wykonawca: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP

Krakowscy i lwowscy studenci wobec pandemii i zdalnej edukacji-dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP, dr Dmytro Herciuk i dr Lubow Nos, Lwowski Narodowy Uniwersytet imenia Iwana Franki

Ważna informacja!

  • Studenckie ABC

    Zachęcamy do zapoznania się ze studenckim niezbędnikiem

Aktualności