Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Filozofia w twórczości Stanisława Lema.” Edycja IV: Wszechświat, nauka, technologia. Kraków, 14–15 czerwca 2019.

Olbrzymi statek kosmiczny podróżujący w międzygwiezdnej próżni, wielogodzinna narada grupy naukowców zmagających się z wyjaśnieniem tajemniczego zjawiska, człekokształtny robot czopujący wycieki z reaktora – to obrazy typowe dla twórczości literackiej Stanisława Lema. Obrazom tym oraz akcji prezentowanej w powieściach i opowiadaniach zawsze towarzyszy refleksja nad naturą i próbami jej okiełznania. Jeden z czterech wielkich esejów Lema – Summa technologiae – właściwie w całości poświęcony jest rozważaniom dotyczącym granic technologicznego opanowywania świata. Obszerne fragmenty najbardziej znanych powieści autora – takich jak Solaris czy Głos Pana – opisują proces powstawania nowych teorii i paradygmatów naukowych. Dlatego namysł nad wątkami filozoficznymi w dziełach krakowskiego pisarza nie może pomijać filozofii przyrody, filozofii nauki i filozofii techniki, a być może powinien się od nich zaczynać. Tym zagadnieniom poświęcona będzie czwarta edycja konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI:
piątek, 14.06
15:30 – rozpoczęcie konferencji
15:40 – Łukasz Kucharczyk: Zawieszona ontologia. Metafory postaci robota w Opowieściach o pilocie Pirxie Stanisława Lema
16:20 – Paweł Okołowski: Technologia i aksjologia: pentalog biolatryczny według Stanisława Lema
17:00 – Wiktor Jaźniewicz: Filozofia Stanisława Lema w świetle statystyk

sobota, 15.06
10:00 – Sylwia Wilczewska: Te(chn)ologie apofatyczne: „Golem XIV” i ewolucja Absolutu
10:40 – Łukasz Gomułka: Relacje między technologią, nauką a epistemologią w myśli Stanisława Lema
11:20 – przerwa
11:30 – Jakub Palm: Granice wzrostu cywilizacji. Bostrom–Lem–Strugaccy
12:10 – Karolina Owczarek: Stanisława Lema rekonstrukcja programu autoewolucji
12:50 – przerwa obiadowa
14:30 – Mariusz Klimas: Ewolucje według Stanisława Lema
15:10 – Jakub Gomułka: Transgresja świata i idea metapraw przyrody w twórczości Lema
15:50 – Wojciech Orliński: Lem jako pionier cyberpesymizmu
16:30 – przerwa
17:00 – Marcin Kozak: Przepraszam, dokąd jedzie ten tramwaj? Lemowskie modele celów cywilizacji technicznej w świetle zróżnicowania gatunkowego obywateli kosmosu
17:40 – Agnieszka Budnik: Po co nam posthumanizm? Laboratorium: proza Stanisława Lema
18:20 – Eliza Cushman Rose: Holy Phool: Ijon Tichy’s Challenge to Positivist Knowledge
19:00 – zakończenie konferencji

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.
Organizatorami konferencji są: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie.

Komitet organizacyjny:
Jakub Gomułka (UP)
Filip Kobiela (PTF)
Jakub Palm (UP)
Zofia Sajdek (UJ)
Aleksandra Biegalska (UP)

 

Ważna informacja!

Aktualności