Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Bogdan Więckiewicz

Dr Bogdan Więckiewicz

Katedra PSocjologii Religii

bogdan.wieckiewicz@up.krakow.pl

pok: 268

publikacje:


Specjalizacja: Rodziny i jej przemian, demografia, socjologia kultury, polityka społeczna oraz współczesne przeobrażenia społeczne w Polsce i na świecie.

 

Wykształcenie:

W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii

Członkowstwo w organizacjach:

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

 

Ważniejsze publikacje i dorobek naukowy:

Autor m.in. monografii zatytułowanej Stosunek do własnego zawodu lekarzy praktykujących indywidualnie w lecznictwie otwartym. Studium porównawcze postaw lekarzy medycyny i stomatologów w powiatach: sandomierskim, tarnobrzeskim i stalowowolskim (2007).

Rredaktor prac zbiorowych: Tolerancja i jej oblicza (2008),  Problemy eurosieroctwa. Wybrane aspekty (2011);
a także współredaktor prac zbiorowych: Przemiany rodziny w dobie przemian społeczno-kulturowych (2012), Problemy współczesnej rodziny polskiej (2012), Samorząd gminy w III Rzeczpospolitej: doświadczenia i perspektywy (2013), Rodzina polska-nowe wyzwania. Wybrane aspekty (2013), Dziedzictwo Jana Pawła II: przesłanie dla Polski (2015).

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych zarówno krajowych,  jak i zagranicznych.

Brał udział w projekcie badawczym – Zrozumieć globalizację – godniej pracować na zlecenie Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” HSW współfinansowanego ze środków programu Godna praca i Dialog Trójstronny Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2013).

 

Uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych oraz 30. zagranicznych.

Organizator i współorganizator wielu konferencji krajowych jak i międzynarodowych.

Trzykrotnie prowadził wykłady ze studentami w ramach programu Erasmus (w Hiszpanii, Słowacji i Łotwie) oraz odbył dwutygodniowy staż naukowy w Londynie (2014).

 

Dyżur w Katedrze Socjologii religii: Piątek, godz. 11.30-13.00,

p. 268

 

Ważna informacja!

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.

Aktualności