Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Michał Warchala

Dr Michał Warchala

Katedra Socjologii Religii

michal.warchala@up.krakow.pl

pok: 268

publikacje:


Specjalność: socjologia i filozofia religii, historia myśli społecznej

Zainteresowania naukowe: socjologia i filozofia religii – zwłaszcza tzw. myśl postsekularna; filozofia zachodnioeuropejskiego romantyzmu, psychoanaliza Freuda i Lacana, socjologia narodu

Kontakt mailowy: mwarch@interia.pl

Krótki biogram naukowy:

Pracę magisterską poświęconą myśli Charlesa Taylora obroniłem w październiku 2000 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jako student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (MISH).

Kolejnym etapem były studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dra Marcina Króla w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW odbyte w latach 2001-2005 i zakończone obroną pracy doktorskiej zatytułowanej „Autentyczność i nowoczesność – idea autentyczności od Rousseau do Freuda” w kwietniu 2006 roku.

W IFiS UP pracuję od marca 2011 roku. Wcześniej pracowałem m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie, w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu, a także w redakcji Dziennika (obecnie Dziennik – Gazeta Prawna) jako redaktor dodatku Europa (2005-2010).

Współpracuję z takimi periodykami jak Przegląd Polityczny, Nowa Res Publica, Teksty Drugie i Literatura na świecie. W 2014 roku prowadziłem seminarium w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie poświęcone myśli religijnej zachodnioeuropejskiego romantyzmu.

 

Staże i wyjazdy zagraniczne:

2004: staż naukowy w Universite de Geneve w Genewie

2005: udział w szkole letniej „Langue et langages” w Ecole des hautes etudes en sciences sociales w Paryżu

2011: kwerenda biblioteczna w University of Nottingham (Wlk. Brytania)

2013-14: staż naukowy w University of Chicago (USA) w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

2015: kwerenda biblioteczna w University of Nottingham (Wlk. Brytania)

 

Zajęcia prowadzone w IFIS UP:

Historia myśli społecznej

Socjologia narodu i etniczności

Współczesne społeczeństwo polskie

 

Ważniejsze publikacje

książki:

Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Universitas (seria „Horyzonty nowoczesności”), Kraków 2006.

Polacy i Francuzi. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

Polska – Francja. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej,

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.

 

rozdziały w książkach i artykuły:

Max Weber 1864-1920, w: Historia filozofii politycznej. Cz. 2, P. Nowak (red.)

Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2016

The heavens and hells we believe in : individual eschatological images as conditioned by denominational culture and personality (wraz z E. Wrocławską-Warchalą), „Archive for the Psychology of Religion” 2015, vol. 37, iss. 3, s. 240-266.

Sekularyzacyjne paradoksy, „Kwartalnik Historyczny”, 2015, 122, nr 4, s. 847-854.

Vers un liberalisme post-seculier. Reflections sur les liens entre religion et democratie, w: A. Leder, M. Gołębiewska, P. Zawadzki (eds.), L’homme democratique. Perspectives de recherche, Peter Lang, Frankfurt 2014, s. 69-82.

Secularization and Its Discontents, „Annales UPC Studia Sociologica”, nr 1/2014, s. 9-12.

Romantyzm i narodziny myśli postsekularnej, „Logos i Ethos” nr 1(36)/2014, s. 73-86.

Postsekularne konstelacje nowoczesności. O historycznych związkach religii i nauk społecznych, „Stan Rzeczy”, nr 5/2013, s. 75-92.

Religia romantyczna. Z genealogii myślenia postsekularnego, w: A. Bielik-Robson, M. Sosnowski (red.) Deus otiosus. Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 45-70.

Romantyczne przygody z religią: Shelley, w: „Literatura na świecie”, nr 9-10/2012, s. 222-232.

A Godless Jew? Freud and Religion – the New Approach, w: Osobowość i religia/Personality and Religion, H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchala (red.), wyd. UKSW, Warszawa 2009.

Wzajemny wizerunek Polaków i Francuzów po rozszerzeniu UE, w: L. Kolarska-Bobińska, M. Fałkowski (red.), Polska-Niemcy-Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

Doświadczenie religijne w psychozie – próba reinterpretacji przypadku Schrebera (wraz z E. Wrocławską), w: Doświadczenie religijne, Verbinum, Warszawa 2009.

„Żałoba po mitach nowoczesności”, Przegląd Polityczny, nr 97-98/2009

„Liberalizm po postkomunizmie”, Res Publica Nowa, nr 4/2008

„Religia romantyczna. Kilka głównych wątków”, Kronos, nr 1/2007.

„Figury negatywności”, Literatura na świecie, nr 5-6/2007

„Rousseau, Diderot i narodziny autentyczności”, Teksty Drugie, nr 6/2006

Wizerunek Polski w prasie francuskiej, w: M. Fałkowski (red.) Pierwsze kroki w Unii. Polityka polska w prasie europejskiej, wyd. ISP, Warszawa, 2004

Polska i Unia Europejska – wiedza, stereotypy, sympatie i antypatie, w: L. Kolarska-Bobińska (red.) Obraz Polski i Polaków w Europie, ISP, Warszawa, 2003

 

redakcje naukowe:

„Annales UPC Studia Sociologica”, nr 1/2014: Sekularyzacja, desekularyzacja, postsekularyzm/Secularization, desecularization, postsecularism (wstęp i redakcja naukowa M. Warchala).

Wizerunek Polski w prasie krajów Unii Europejskiej, M. Warchala (red.), ISP, Warszawa 2002.

 

przekłady:

Derek Parfit, Racje i osoby (wraz z W. Henslem), PWN, Warszawa 2012.

Ignacy Sachs, Trzeci brzeg. W poszukiwaniu ekorozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Alain Touraine, O socjologii, PWN, Warszawa 2010 (seria Biblioteka Socjologiczna)

Basil Bernstein, Klasy, kody i kontrola (r. 3, 6 i 9 książki Class, codes and control, Routledge, 1971) umieszczone jako aneks do książki: J. Warchala, A. Skudrzyk Kultura piśmienności młodego pokolenia (Katowice, 2010).

John Stuart Mill, O naturze, (książka dołączona do: „Res Publica Nowa”, nr 1/2008)

Alain Finkielkraut, Peter Sloterdijk, „Dialog pod niebem usłanym zgasłymi gwiazdami”, Przegląd Polityczny , nr 97-98/2009 (fragment książki: Les battements du monde, Fayard, 2003)

(a także kilkadziesiąt innych tekstów takich autorów jak P. Manent, A. Besançon, W. Whitman, M.H. Abrams, E. Said, E. Cassirer, N. Ferguson, P. Rosanvallon, M. Gauchet i innych).

 

Pełnione funkcje poza uczelnią

Od 2016 roku praca w kapitule i jury Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.

 

Pasje pozanaukowe

wyprawy rowerowe, gotowanie

Ważna informacja!

  • Studenckie ABC

    Zachęcamy do zapoznania się ze studenckim niezbędnikiem

Aktualności