Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Paweł Sznajder

Dr Paweł Sznajder

Katedra Filozofii i Etyki

pawel.sznajder@up.krakow.pl

pok: 307

ORCID: 0000000238579412

publikacje:


dyżury: wtorek: 7.00-8.00 pokój 307 czwartek: 8.00-9:00 (online)

Zainteresowania badawcze: filozofia hermeneutyczna, hermeneutyka biblijna, filozofia religii, teologia.

Krótki biogram naukowy:

2010 – obrona pracy magisterskiej „Hermeneutyka i dialog w filozofii Hansa Georga Gadamera” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Gadacza

2011-2013 – studia doktoranckie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

2011-2015 – kontynuacja studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

2015 – obrona rozprawy doktorskiej „Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera z filozofią dialogu.” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Gadacza. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Marek Szulakiewicz oraz ks. prof. UP dr hab. Joachim Piecuch.

Aktualnie prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Antropologia filozoficzna (ćwiczenia), wstęp do filozofii, metodyka pracy naukowej, filozofia nauki

Publikacje:

Książka:

 • Dialog i dialektyka w konfrontacji Hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera z filozofią dialogu, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2016 r.

Artykuły i recenzje:

 • Chrześcijańska idea wcielenia a koncepcja technologicznej osobliwości, [w:] Teologia i człowiek, nr 62 (2/2023), s. 59-79.
 • Mariusz Oziębłowski, Redukcja metafizyki. Stanisław Ignacy Witkiewicz i ponowoczesna transformacja paradygmatyczna, [w:] Argument. Biannual Philosophical Journal, nr 12 (2/2022), s. 609-615.
 • Dialogiczny wymiar filozofii sztuki Hansa-Georga Gadamera, [w:] Studia z Historii Filozofii, nr 13 (2/2022), s. 101-111.
 • M. Jakubczak, K. Mrówka, P. Sznajder, P. Wójs, Autorski program kursu edukacji filozoficznej w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Filozofia ma sens” [w:] Argument. Biannual Philosophical Journal, nr 11 (1/2021), s. 295-313.
 • Dominika Czakon, Zagubienie w interpretacji. Hans-Georg Gadamer wobec kultury i sztuki współczesnej. Jan Pomorski, Rzecz o wyobraźni historycznej. Ćwiczenia z hermeneutyki, [w:] Argument. Biannual Philosophical Journal, nr 11 (2/2021), s. 545-548
 • Czy jedyny Bóg może mieć syna? Studium osobowości Boga Jahwe w kontekście idei Wcielenia w myśli Harolda Blooma, [w:] Teologia i człowiek, nr 51 (3/2020), s. 29-47.
 • The idea of incarnation as revisited by Jung, Gadamer and Henry, [in:] Argument. Biannual Philosophical Journal, vol. 9 (2/2019), s. 289–302.
 • Spór o rozumienie pojęcia dziejów efektywnych w filozofii hermeneutycznej i postmodernizmie, [w:] ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, nr 18 (2018), s. 75-89.
 • Postmodern Ethics in the Hermeneutical Approach, [in:] Contemporary Moral Dilemmas, D. Probucka (ed.),  Berlin 2019, pp. 109-128.
 • Gadamer jako nihilista niespełniony? Głos krytyczny w sprawie Gianniego Vattima nihilistycznej interpretacji hermeneutyki, [w:] The Polish Journal of Aesthetics, nr 1/2018, s. 27-40.
 • Jerzy Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin (Ed.), The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein / Hut und Schleier. Die Phänomenologie Edith Steins – recenzja, [w:] Argument: Biannual Philosophical Journal, nr 6(2/2016), s. 509-518.
 • Logos wyłaniający się z rozmowy. Inny a prawda w dialogu w filozofii H.-G. Gadamera, [w:] Estetyka i krytyka, nr 25(2/2012), s. 183-199.
 • Hans-Georg GADAMER, Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim” – recenzja, [w:] Argument: Biannual Philosophical Journal, nr 1(1/2011), s. 146-149.
 • Dialogiczna interpretacja tekstu w filozofii Hansa-Georga Gadamera, [w:] Mêlée. Kwartalnik filozoficzno kulturalny, nr 6(1/2011), s. 54-61.

  Redakcje naukowe:
 • Argument: Biannual Philosophical Journal, v. 8, no. 2 (2018), http://www.argument-journal.eu (współredaktor: W. Hanuszkiewicz, red. tematyczni: Luc Leguérinel & Renata Niziołek).
 • Argument: Biannual Philosophical Journal, v. 6, no. 2 (2016), http://www.argument-journal.eu (współredaktor: W. Hanuszkiewicz, red. tematyczny: T. Gadacz).

  Wystąpienia:
 • XII Polski Zjazd Filozoficzny, wrzesień 2023, tytuł referatu: „Idea wcielenia Chrystusa Kosmicznego w ujęciu Teilharda de Chardin a transhumanizm”
 • Bydgoskie Spotkania Filozoficzne: „Perspektywy współczesnej filozofii religii”, 22-24 września 2022, tytuł referatu: „Rola chrześcijańskiej idei wcielenia w kształtowaniu koncepcji technologicznej osobliwości”
 • XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin 2019, tytuł referatu: Problem teopsychologii i teografii w myśli współczesnej (C.G. Jung, H. Bloom,  J. Miles)
 • Konferencja Episteme, Lublin 2019, tytuł referatu: Czy jedyny Bóg może mieć syna? Studium osobowości Boga Jahwe w kontekście idei Wcielenia w myśli Harolda Blooma
 • Konferencja Episteme, Lublin 2018, tytuł referatu: Aktualizacja idei Wcielenia Syna Bożego w wybranych koncepcjach filozofii dwudziestego wieku
 • Konferencja Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości, Iwonicz 2017, tytuł referatu: Spór o rozumienie pojęcia dziejów efektywnych w filozofii hermeneutycznej i postmodernizmie
 • Konferencja Oblicza obcości w filozofii i literaturze, Poznań 2016, tytuł referatu: „Zachować a nie znieść inność innego.” – Filozofia H. G. Gadamera jako próba syntezy filozofii dialogu i hermeneutyki
 • Konferencja Hermeneutyki sensu – język, etyka, doświadczenie, Poznań 2012; tytuł referatu: Idea słowa wewnętrznego fundamentem uniwersalności doświadczenia hermeneutycznego w filozofii Hansa Georga Gadamera.

Projekt NCBR:

„Filozofia ma sens”

Szczegółowe informacje o projekcie:

https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/2159-filozofia-ma-sens-nowy-projekt-na-up

 

Ważna informacja!

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.

Aktualności