Przejdź do menu Przejdź do treści

dr. hab. prof. UP Andrzej Michalak

dr. hab. prof. UP Andrzej Michalak

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

andrzej.michalak@up.krakow.pl

publikacje:


Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( 1986). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (1990). Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii ( 2014). Absolwent studiów podyplomowych na wydziale handlu zagranicznego SGPiS w Warszawie( 1989).  Stypendysta Fundacji Kruppa oraz DAAD. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Sociological Association. Były radca polskich firm handlu zagranicznego w Niemczech,  Afryce pólnocnej i Bliskim Wschodzie. Ekspert Komisji Europejskiej ds. zarządzania wspólnotową polityką publiczną. Kierownik sześciu zrealizowanych projektów unijnych.

Zainteresowania badawcze:

socjologia polityki publicznej, socjologia zarządzania, historia socjologii niemieckiej

 

Wybrane publikacje :

 1. Własność jako kategoria teoretyczna w myśli społecznej .Część I, Zeszyty Naukowe  : Studia Sociologica, Szczecin, nr 4/1993 , s.66-81.
 2. Własność jako kategoria teoretyczna w myśli społecznej. Część II, Zeszyty Naukowe : Studia Sociologica, Szczecin, nr 5/1993 ,s.135-141.
 3. Socjologia negocjacji handlowych, Dwumiesięcznik Humanizacja Pracy, Warszawa, nr 5/173/1996 , s. 49-56.
 4. Humanizacja pracy w perspektywie integracji europejskiej, Dwumiesięcznik :  Humanizacja Pracy, Warszawa nr 6/180/1997, s.7-11..
 5. Socjotechniki negocjacji umów zbiorowych pracy , Dwumiesięcznik : Humanizacja Pracy, Warszawa, nr 3/183/1998, s.53-56.
 6. Własność a problem wolności społecznej i religijnej, Zeszyty Naukowe : Studia Sociologica, Szczecin , 9/1998, s.65-71.
 7. Das Verhältnis der Bewohner Westpommers zur Europäischen Union, Deutsch-polnisches Jahresbuch : Europa Regionum, Szczecin , Heft III/1998 , s.109-127.
 8. Wybrane problemy firm pracowniczych we współczesnej gospodarce rynkowej, Dwumiesięcznik : Humanizacja Pracy, Warszawa, nr 2-3/188-189/1999, s. 7-22.
 9. Społeczna przestrzeń transformacji ustroju ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, Kwartalnik: Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin ,nr 10/1999, s.109-127.
 10. Wybrane problemy analizy preferencji wyborczych. Szkice z socjologii polityki, Zeszyty Naukowe : Studia Sociologica, Szczecin ,nr 10/1999 s.117-127.
 11. Świadomość polityczna młodzieży na pograniczu z Polską . Wyniki zwiadu badawczego, Kwartalnik :  Przegląd  Zachodniopomorski , Szczecin, nr 1/2001 s.137-140.
 12. Samorządność terytorialna jako problem społeczny i polityczny na pograniczu polsko-niemieckim. Analiza zwiadu badawczego w Policach, Kwartalnik: Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin, nr 4/2001 s.183-199.
 13. Polityczne funkcje specjalnych stref ekonomicznych, Zeszyty Naukowe : Studia Sociologica Szczecin, nr 12/2001 , s.147-165.
 14. Lokalne elity polityczne w warunkach europeizacji zachowań wyborczych, Kwartalnik Regiony Polski, Katowice nr 1/4/2002 , s.81-93.
 15. Działania polityczne jako przedmiot interpretacji socjologicznej. Teoretyczne implementacje badawcze w środowisku lokalnym, Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej Edukacja Humanistyczna, Szczecin, nr 2/2008, s.34-41.
 16. Social conditions of Transformation in the port cities( coauthors : U. Kozłowska, W. Misiak),Rocznik : Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Marine Sociology, Gdańsk – Szczecin, Vol.XIX (2010) , s.103-111.
 17. Problematyka wspólnotowości w historii myśli społecznej i jej odniesienia do kwestii „wypędzeń”, Kwartalnik Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin nr 4/ 2012.
 18. Tradycje i współczesne oblicza socjologii niemieckiej. Edukacja Humanistyczna, Szczecin nr 2(29)/2013, s.45-53.
 19. Funkcje narracji kreujących postawy w dyskursach społecznych. Wybrane problemy socjologii fabularnej, Społeczeństwo i Polityka. Pułtusk nr 1(58) 2019 s. 1889-199.
 20. Ewolucja poglądów Wernera Sombarta a polityka niemiecka początków XX wieku, Edukacja Humanistyczna, Szczecin nr 1(39)/2019.
 21. Angela Merkel i przeszłość niemieckiej polityki przyszłości. Narracja socjologiczna eseju politologicznego, Edukacja Humanistyczna, Szczecin nr 2(42)/2020.
 22. Początki instytucjonalizacji socjologii niemieckiej a profesjonalizacja badan społecznych, Społeczeństwo i Polityka. Pułtusk nr 3 (64) 2020.

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17