Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. prof. UKEN Marzenna Jakubczak

dyżury: semestr zimowy 2023/24, wtorek, godz. 15:00-15:30, p. 318 (do 5.12.2023) oraz czwartek, godz. 16:00-16:30, p. 318 (w pilnych sprawach proszę o kontakt e-mailowy lub przez MS Teams)

RESEARCH INTERESTS: Indian philosophy, philosophy of mind, philosophy of culture and aesthetics, philosophy of religion, comparative philosophy

Academia.edu

SPECJALNOŚĆ: filozofia indyjska, filozofia umysłu, filozofia kultury i estetyka, filozofia religii, filozofia porównawcza

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH: filozofia umysłu; filozofia porównawcza (m.in. koncepcje świadomości w tradycjach filozoficznych Wschodu i Zachodu); indyjskie tradycje kontemplacyjne i filozoficzne aspekty rozwoju duchowego (m.in. sankhja-joga i wczesny buddyzm); filozofia religii; wybrane zagadnienia gender studies; etyka i estetyka w ujęciu interkulturowym

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2014 − doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 1998 – doktor filozofii (Uniwersytet Jagielloński) (PhD)
 • 1992 – magister filozofii (Instytut Filozofii UJ) (MA)

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • 2019-2023 – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia (Head of the Philosophy Board)
 • 2016-2019 – Prodziekan ds. Nauki, Wydział Humanistyczny UP (Dean for Research, Faculty of Humanities)
 • od 2010 – Redaktor naczelna czasopisma ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal (founder and editor-in-chief)
 • 2020 – Członkini Senackiej Komisji ds. Etyki (Member of the Senate’s Committee for Ethics)
 • 2019-2020 – Członkini Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania (Member of the Rector’s Committee for Equal Treatment)

logo ARGUMENT

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW I RAD NAUKOWYCH:

STAŻE ZAGRANICZNE:

 • University of Oxford, Balliol College, Oriental Institute (post-doc Research Grant, 2003)
 • University of London, School of the Oriental and African Studies (grant badawczy Fundacji Lanckorońskich, 1997; grant badawczy, Sasakawa Young Leaders Fellowship, 1994-1995)

WYKŁADY ZAGRANICZNE (wybór):

 • Belgia – Ghent University, Faculty of Arts and Philosophy (2023).
 • Szwecja – University of Dalarna, Falun (2009-2022) – cykliczne wykłady i seminaria nt. World Philosophies
 • Indie – Visva-Bharati University, Śantiniketan, Department of Philosophy & Religion (2012, 2015, 2017); University of Calcutta, Department of Philosophy (2010, 2012); National Institute of Advanced Studies, Bangalore (2007, 2010); Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (2007); Indian Institute of Management Calcutta (2004); Berhampur University (2019)
 • USA – University of San Francisco (2023), Loyola Marymount University, Los Angeles (2018), American Acedemy of Religion, Washington D.C. (na zaproszenie Dharma Association of North America – DANAM, 2006), Miami University, Oxford, OH (na zaproszenie Infinity Foundation, 2002)
 • Czechy – Uniwersytet Karola w Pradze, Department of Gender Studies (2004, 2009, 2012); Metropolitan University Prague, Department of Asian Studies (2014)
 • Grecja – University of Crete (Erasmus, 2013, 2014, 2016)
 • Turcja – Çukurova University, Adana (Erasmus, 2013, 2014)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Filozofia umysłu (studia licencjackie, II r. Kognitywistyki)
 • Problem umysł-ciało (studia lic., II r. Filozofia Rozwoju Osobistego z Elementami Psychologii)
 • Metodologia dyscypliny Filozofia (Szkoła Doktorska UP)
 • Seminarium doktoranckie (studia lic., III r. Filozofii, od 2013)
 • Seminarium dyplomowe (studia lic. III r. Kognitywistyki, od 2021; studia lic. III r. Filozofii, od 2006)
 • Wprowadzenie do filozofii Wschodu (studia lic. II r. Filozofii); Etyka Wschodu (hinduizm, dżinizm, buddyzm, konfucjanizm, daoizm); studia magisterskie, II r. Etyki
 • Wykłady ogólnouczelniane: Buddyzm – filozofia czy religia?; Kultura i społeczeństwo Indii; Kulturowa tożsamość płci
 • ERASMUS – courses for the international students: Philosophy of Mind, Mind-Body Problem in Philosophical Discourse, Introduction to Philosophy, Comparative Philosophy, Indian & Chinese Ethical Doctrines, Gender and Power, Gender Identity in Philosophical Perspective

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki autorskie / Books:

 • Sāṃkhya and Classical Indian Philosophy: Introductions to World Philosophies. London: Bloomsbury Academic (in progress).
 • Sens Ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga)Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.
 • Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999.
 • Sankhja i joga. Podstawy filozofii Patańdżalego. Wydawnictwo PAN, seria „Nauka dla Wszystkich”, Kraków 1999.

Redagowane tomy / Edited volumes:

Artykuły w czasopismach / Selected journal papers:

Rozdziały w monografiach / Selected chapters:

 • „Nature” in Sarah Flavel & Chiara Robbiano (eds.), Key Concepts in World Philosophies: A Toolkit for Philosophers, London: Bloomsbury Academic, 2023, pp. 117-128.
 • Why Meditate on God? The Role of Īśvara-praṇidhāna in the Classical Sāṃkhya and Yoga Tradition in Contemplative Studies and Hinduism: Meditation, Devotion, Prayer, and Worship, Purushottama Bilimoria & Rita D. Sherma (eds.), London: Routledge, 2020, pp. 49-58; DOI: 10.4324/9781003042419-6.
 • Hinduism in Poland, in Handbook of Hinduism in Europe. Volume 2: Hindu Presence in European Countries. Knut A. Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.), Leiden – Boston: Brill, 2020, (p. 1265-1291).
 • The Woman-and-Tree Motif in the Ancient and Contemporary India in Retracing the Past: Historical Continuity in Aesthetics from a Global Perspective, ed. Zoltán Somhegyi. (International Yearbook of Aesthetics; Vol. 19). Santa Cruz, California: International Association for Aesthetics, 2017, 79-93.
 • Language as a Common Human Home. Keynote Speech, in Proceedings of the International Conference “English Language and Literature – A Tool for Humanising”, ed. Omana Antony. New Delhi – Faridabad: Lingaya’s University, 2015,  1-4.
 • What is the Sense of Ego-Maker in Classical Samkhya and Yoga?, in Psychology & Psychoanalysis, ed. Girishwar Misra, History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, vol. 13, part 3, New Delhi: Munshiram Monoharlal, 2013, 291-308 (reprint of the paper publ. in 2008).
 • Why didn’t Siddhartha Gautama become a Samkhya philosopher, after all?, in Hindu and Buddhist Ideas in Dialogue: Self and No-Self, ed. I. Kuznetsova, J. Ganeri, C. Ram-Prasad, Aldershot: Ashgate, 2012, 29-45.
 • The Aesthetization of Nature: How Buddhist is the Japanese Idea of 'Nature’? in Aesthetics and Cultures, ed. K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas, 2012, 131-142.
 • Satyajita Raya filmowa przypowieść o Dewi, czyli jak odróżnić kobietę od lalki, wiedźmy i bogini? w W stronę kina filozoficznego. Antologia, red. Urszula Tes, Kraków: WAM, 2011, 215-232. 
 • Buddhismus, in Obrazy ženství v náboženských kulturách: (co-author K. Jakubczak), ed. Blanka Knotková-Čapková. Praha: Paseka, 2008, 200-242.
 • O dobrodziejstwie i przekleństwie mitu rozdwojenia psychofizycznego, w Mity tożsamości, mity rozdwojenia, red. L. Wiśniewska, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008, 265-275.
 • Filozofia kultury jako filozofia kultur w Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska i J. Michalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, 179-197.
 • Relacja „kobieta–natura” w debacie ekofeministycznej, w Gender – konteksty, red. M. Radkiewicz, Rabid, Kraków 2004, 27-40.
 • Estetyka ziemi w Estetyka czterech żywiołów – ziemi, wody, ognia i powietrza, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2002, 11-70 (wydanie anglojęzyczne: Aesthetics of the Four Elements, Tilia, Ostrava University, 2001, 15-96).
 • Elementy filozofii jogi w Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 39-57.
 • Podstawy filozofii sankhji w Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 59-81.
 • Doświadczenie mistyczne w perspektywie gender studies w Gender w humanistyce, red. M. Radkiewicz, Rabid, Kraków 2001, 223-236.
 • Architektura stupy buddyjskiej jako przykład projektu sakralnego w Przestrzeń, filozofia i architektura, red. E. Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 251-268.

Autorskie hasła w encyklopedii / Encyclopedia entries:

Cakra in Universal Encyclopedia of Philosophy, vol. 1, A-Ch, eds. A. Maryniarczyk, et al. Lublin: Polish Society of Thomas Aquinas, 2022, pp. 1073-1075.

Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, vol. 2-9, Lublin 2001–2008: Yoga, Vyasa, Rabindranath Tagore, Prana, Patañjali, Mahabhuta, Manas, Mathara, Iśvarakrisna, Kaya, Kleśa, Guna, Hariharananda Aranya, Gaudapada sankhjanista, Estetyka indyjska, Darśana, Dharana, Dhyana, Drastr, Duhkha, Cakra.

Przekłady z języka angielskiego i sanskrytu / Translations from English and Sanskrit into Polish:

 • Filozofia indyjska. Wprowadzenie (red. naukowa, współprzekład z j. ang. wraz z Mariuszem Szkółką monografii Sue Hamilton), Wyd. UJ, Kraków 2010, 186 stron.
 • Sankhjakarika Iśwarakriszny, przekład z sanskrytu opatrzony glossą w Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, 81-98.
 • Metafizyczne tło teorii nö. Analiza „Dziewięciu etapów” Zeamiego, przekład z jęz. angielskiego tekstu Toshihiko Izutsu, Estetyka japońska, t. I, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001, 71-88.

Bibliografia dostępna na stronie: Google.Site oraz Academia.edu

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17