Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab Paweł Dybel

Prof. dr hab Paweł Dybel

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

pawedybel@gmail.com

publikacje:


I   LISTA PUBLIKACJI 2011-2016

 

KSIĄŻKI

 1. „Oblicza hermeneutyki”, Universitas Kraków 2012 S. 460
 1. „Gadamera myśl o sztuce” ASP Gdańsk 2014 S. 120
 1. „Dylematy demokracji” Universitas Kraków 2015 S. 480
 1. „Psychoanaliza – ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900-1918” Universitas Kraków 2016 S. 220
 1. „Psychoanalytische Brocken. Philosophische Essays.” Königshausen&Neumann, Würzburg 2016 S. 290
 1. „Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza.“ Kraków Universitas 2017 s. 280

 

ARTYKUŁY

J. Niemiecki  

 1. Das Doppelgesicht der Melancholie, (in: ) Depression, (Hrsg. H.Faller, H.Lang), Verlag Königshausen&Neumann, Würzburg 2011 s. 75-85
 1. Der Körper als Spiegel in der Philosophie der Malerei von Maurice Merleau-Ponty in: Appearance, Reality and Beyond, (red. E.Campa, G.Scholtz, M.Kowalewicz), ISSN 2353-3900, S. 83-97, Italy, International Club of History of Ideas, UJ, 2013, Orbis Idearum, Vol. 1, Issue 1, 2013
 2. Hermeneutische Implikationen im Konzept der künstlerischen Kreativität von Hanna Segal. Ein Vergleich mit Diltheys Hermeneutik, in: “Texte” Heft 2, 2013, Passagen Verlag Wien S. 43 – 54
 3. Bemerkungen zu Gadamers Konzept des Kunstwerkes als Spiel, in: (ed. M.H. Kowalewicz, G.Scholtz, K.Acham) Mentis Verlag Münster 2013 p. 73-89;
 4. Das Wissen vom Unsinn. Die Frage nach dem wissenschaftlichen Status der Psychoanalyse. In: (ed. H.Lang, P.Dybel, G.Pagel) Grenzen der Interpretation in Hermeneutik und Psychoanalyse, Königshausen&Neumann Würzburg 2014 p. 29-72)
 1. Ideengeschichte und Psychoanalyse. Ödipuskomplex als Beispiel in: Formen der Ideengeschichte, (Hrsg. Henri Kowalewicz) Mentis Münster 2014 S. 217 – 239
 2. Die Psychoanalyse – ein gelobtes Land? Zur Kulturgeschichte der psychoanalytischen Bewegung in Polen, in: Psyche, März 2014 Stuttgart S. 216 – 247
 3. Das „Mehr“ der Welt, in: „Fenomenologia“ Nr. 13 2015 S. 105 – 123
 4. Lacans Deutung des Begehrens in Shakespeares Hamlet – eine Art der psychoanalytischen Hermeneutik? In: (Hrsg. H.Lang, P.Dybel, G.Pagel) Hermeneutik und Psychoanalyse. Perspektiven und Kontroversen Königshausen&Neumann Würzburg 2016 p. 123 – 148)

J. Angielski

 1. The Concept of Historicity of Understanding in Gadamers Hermeneutics: On the Example of the Notion of Tradition, in: Gadamers Hermeneutics and the Art of Conversation (Hrsg. A.Wiercinski), LIT VERLAG Berlin 2011 S. 469-480
 2. Truth in Psychoanalysis, in: Hurly-Burly. The International Lacanian Journal of Psychoanalysis, Heft 2 November 2009 Paris s. 179-185
 3. Modernity versus Postmodernity. Various Aspects of the Problem of Periodization, in: Discussing Modernity. A Dialogue with Martin Jay (ed. D.Koczanowicz, L.Koczanowicz, D.Schauffler) Rodopi, Amsterdam – New York 2013 p. 115- 125
 4. The Faces of Tolerance and the Question of its Limits, Orbis Idearum, Volume 2, Issue 1 (2014), pp. 97–111
 5. Rational Dialogue or Emotional Agon? Habermas’s Concept of the Public Sphere and Mouffe’s Project of Radical Democracy, in: Democracy in Dialogue, Dialogue in Democracy (ed. K.Jezierska, L.Koczanowicz), ASHGATE 2015 Dorchester p. 79 – 99

 

J. POLSKI (WYBÓR)

 1. Książka o snach. Sigmund Freud „Objaśnianie marzeń sennych”, (in: ) Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej, (Hrsg. Ed. Białek, G.Kowal) Wrocław 2011 ss. 333-345
 2. Witkacy i psychoanaliza. Perspektywa Lacanowska, (in: ) Psychoanalityczne teorie literatury (Hrsg. Ed. Fiała) Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 s. 223-246
 1. Tożsamość seksualna – biologia, fantazmat czy przeznaczenie? (in: ) Strategie Queer, (Hrsg.. M.Kłosowska, M.Drozdowski, A.Stasińska) Wyd. Difin Warszawa 2012 s. 15-34
 2. Psychoanaliza a filozofia (in:) Psychoterapie pogranicza, Seria Akademicka VIII t. (Hrsg. Lidia Grzesiuk, H.Suszek) Eneteia, Warszawa 2012 s. 193-233
 3. Kłopot z „intersubiektywnością”, (in: ) Intersubiektywność (Hrsg. P. Makowski Universitas Kraków 2012 s. 12-28
 1. Gombrowicza gra w gęby albo gra gąb, in: „Przestrzenie teorii” Nr. 20 Poznań 2013 S. 29 – 37
 2. Obraz. Odzwierciedlenie. Pierwowzór, in: „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa.” Nr. 3-4 2014 S. 227-236
 3. Zbłąkany Eros? Freud i mesjański witalizm, in: „Teksty Drugie” Nr. 6 2015 S. 169 – 185
 4. Piękny tulipan, trup i bez czystego cięcia. Bez-duszna estetyka Derridy, in: „Teksty Drugie” Nr. 2 2016 S. 387 – 402
 5. Literaturoznawstwo i psychoanaliza, in: Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, (Hrsg. Zdz. Łapiński, A.Nasiłowska) Wyd. IBL PAN Warszawa 2016
 6. Emancypacyjne przesłanie psychoanalizy według Romana Markuszewicza, in: „Konteksty. Polska Sztuka ludowa” Nr. 1 2016 S. 155 – 162
 7. Romana Markuszewicza rewizja teorii Freuda, in: „Kronos” Nr. 3 2016 S. 198 – 216

 

 

Działalność organizacyjna

Kierownictwo grantów i tematów badawczych:

 • 1997-1998 – kierownik (strona polska) polsko-niemieckiego projektu badawczego „Leid, Schuld, Gewissen und Melancholie” realizowanego we współpracy między SNS IfiS PAN – Uniwersytet w Kolonii (prof. Hermann Drue) Współfinansowanego przez PAN, Uniwersytet w Kolonii, Fundacja Polsko-Niemiecka, DAAD, Alexander von Humboldt Stiftung
 • 1999, kierownik (strona polska) polsko-niemieckiego projektu badawczego „Geist und Seele” realizowanego we współpracy między SNS IfiS PAN – Uniwersytet w Kolonii (prof. Peter Rech) Współfinansowanego przez PAN, Fundacja Polsko-Niemiecka, Uniwersytet w Kolonii, Alexander von Humboldt Stiftung
 • 1999-2001 – kierownik (strona polska) polsko-brytyjskiego projektu „The Destruction of Cogito. Time and Body” realizowanego we współpracy z Manchester Metropolitan University – prof. Joanna Hodge [w ramach umowy o współpracy między Polską Akademią Nauk i The British Academy]
 • 2000 kierownik (strona polska) polsko niemieckiego projektu „Tradycja dla demokracji” realizowanego we współpracy między SNS PAN a Uniwerystetem z Bremy – prof. Zdz. Krasnodębski [w ramach umowy między PAN a Uniwersytetem w Bremie]
 • 2001-2003 kierownik (strona polska) polsko-brytyjskiego projektu „Psychoanalysis. Politics. Postmodernity.” realizowanego we współpracy z University of Essex – prof. E.Laclau, S.Critchley [w ramach umowy o współpracy między Polską Akademią Nauk i The British Academy]
 • 2002 – 2003 kierownik (strona polska) polsko-niemieckiego projektu „Die Krise des Subjekts?” realizowanego we współpracy między SNS PAN a Uniwerystetem z Bremy – prof. H.-J.Sandkühler [w ramach umowy między PAN a Uniwersytetem w Bremie]
 • 2004-2005 kierownik (strona polska) polsko-brytyjskiego projektu „Phenomenology versus Hermeneutics” realizowanego we współpracy z Manchester Metropolotan University – prof. U.Haase, J.Hodge [w ramach umowy o współpracy między Polską Akademią Nauk i The British Academy]
 • 2013-2014 Kierownik grantu „Psychoanalyse und Hermeneutik” (wraz z psychiatrami: prof. Hermann Faller, prof. Hermann Lang, prof. Heinz Weiss) w ramach umowy między Polską Akademią Nauk i Deutsche Forschungsgemeinschaft.
 • 2014-1019 Kierownik grantu „Dzieje psychoanalizy w Polsce” NPRH Nr. 0031/NPRH/H11/82/2014
 • 2016-2018 Współkierownik grantu – z Ewą Kobylinską-Dehe – polsko-niemieckiego „Geschichte der Psychoanalyse in Polen im Kontext des deutsch-polnisch-jüdischen Kulturdreiecks.” Finansowany w ramach „Institutionspartnerschaft” Alexander von Humboldt Stiftung. Kooperacja między IFiS UP w Krakowie i International Psychoanalytic University w Berlinie.

STAŻE ZAGRANICZNE 

1) 1978, 1980, 1982 – trzymiesieczne wyjazdy do Uniwersytetu w Heidelbergu (Philosophisches Seminar) finansowane przez Thyssen Stiftung.

2) 1987 – 1988: 17 miesieczny pobyt na stypendium Alexandra von Humboldta na Philosophisches Seminar Universitaet Heidelberg oraz Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen Wiedeń (prof. zapraszający: H.G.Gadamer, K.Michalski)

3) listopad 1996 – visiting professor ‚Instytutu Nauk o Człowieku’ Wiedeń

4) kwiecien – czerwiec 1997 – visiting professor na Uniwersytecie w Bremie (prowadzenie seminarium ‚Literatura a filozofia’ w jez. niem.)

5) listopad 1998 visiting professor Institut fur die Wissenschaften vom Menschen Wiedeń

6) listopad 1997, 1998, 1999 – visiting professor w Manchester Metropolitan University oraz w Goldsmith College Londyn

7) czerwiec – lipiec 2000 visiting professor na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie

8) czerwiec 2001, wrzesień 2003 – miesięczne pobyty jako visiting professor na University of Essex (W.Brytania)

9) sierpień 2001- lipiec 2002 visiting profesor na University at Buffalo, USA. Wykłady i zajęcia w ramach Polish Studies

10) czerwiec – lipiec 2003, czerwiec – lipiec 2004 visiting scholar na Universitaet Siegen (Niemcy)

11) wrzesień 2004 – visiting scholar na University College Dublin (Irlandia)

12) listopad 2004 (2 tygodnie) visiting scholar na Manchester Metropolitan University (W.Brytania)

13) czerwiec – lipiec 2005 visiting scholar na Bremen Universitaet i Universtitaet Siegen (Niemcy)

14) czerwiec- lipiec 2006, 2007, 2008 visiting scholar na Wuerzbug Universitaet

15) 2009 – 2016 – regularne miesięczne pobyty jako visiting scholar w Berlinie, Wurzburgu, Essen (Niemcy) oraz w Gothenburgu (Szwecja).

VI Stypendia

 Thyssen Stiftung (trzy razy po dwa miesiące: 1978,1980, 1982)

Alexander von Humboldt Stiftung (18 miesięcy 1987-89 i później prawie corocznie wyjazdy na 1-2 miesięczny pobyt do wybranego ośrodka naukowego)

DAAD (1 miesiąc 1998)

The British Academy – wielokrotne 1 miesięczne wyjazdy w ramach umowy o współpracę z PAN

The Irish Royal Academy, 1 miesiąc 2004 – w ramach współpracy z PAN

The Kosciuszko Foundation, 10 miesięcy 2001-2002

The Mellon Foundation, 1 miesiąc 1998

Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2 tygodnie, luty 2010

 

 

II   LISTA PUBLIKACJI 1989-2010

 

Opublikowane książki

 

 1. „Ziemscy, słowni, cieleśni.” MAW Warszawa 1989
 2. „Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda.” Wyd. IFiS PAN Warszawa 1995
 1. „Freuda sen o kulturze” Instytut Kultury Warszawa 1996
 1. „Urwane ścieżki (Przybyszewski. Freud. Lacan)” Universitas, Kraków 2000
 1. „Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera” Kraków 2004
 1. „Zagadka ‘drugiej płci’” Universitas Kraków 2006
 1. „Granice polityczności” (razem z Szymonem Wróblem) Wyd. Aletheia Warszawa 2008
 1. Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem.” Universitas Kraków 2009

 

Redakcja książek, prac zbiorowych:

 • redakcja naukowa trzech tomów pt. ‚Fenomenologia i hermeneutyka’ (dwa współredagowane z P.Kaczorowskim, A.Rolewskim) Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. W-wa 1978,79,80
 • redakcja naukowa i opatrzenie wstępem polskiej wersji tomu ‚Wina. Sumienie. Melancholia.’ (materialy seminarium polsko-niemieckiego) Wyd. IFiS PAN 2000 (oraz opracowanie niemieckiej wersji w.w. tomu pt. „Schuld.Gewissen. Melancholie.” Wyd. IFiS PAN)
 • redakcja naukowa i opatrzenie wstępem polskiej wersji tomu „Duch i dusza” (materialy seminarium polsko-niemieckiego) Wyd. IFiS PAN 2001
 • redakcja naukowa, przekład, Wstęp do książki Slavoja Zizka, Wzniosły obiekt ideologii, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2001
 • współredakcja (z prof. Michałem Głowińskim IBL) i opatrzenie wstępem książki „Psychoanaliza i literatura“ Słowo/Obraz/Terytoria Gdańsk 2001
 • współredakcja (z prof. Hans-Jorgiem Sandkuehlerem, Universitaet Bremen) książki „Der Begriff des Subjekts in der modernen und postmodernen Philosophie” Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2004
 • redakcja naukowa i posłowie do książki Hanny Buczyńskiej Garewicz „Dwa wykłady o Jaspersie” Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2005
 • redakcja naukowa i przejrzenie przekładu książki Julii Kristevej, Potęga obrzydzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2007
 • redakcja naukowa, Wstęp, przejrzenie przekładu książki Hansa-Georga Gadamera, Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008

 

Tłumaczenia (wybór):

1) Sigmund Freud „Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse” Warszawa Wyd. KR 1995 (ss. 228)

2) Johann Gottlieb Fichte „Der geshlossene Handelsstaat” (und andere Schriften) – wybrane fragmenty ok. 100 stron (Warszawa Wyd. Aletheia 1996 ss. 338)

3) Slavoj Zizek „The Sublime Object of Ideology” Verso London 1995 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000)

4) Hanna Segal, “Dream. Fantasy. Art.” Universitas Kraków 2002

 

ARTYKUŁY W JĘZYKACH OBCYCH

NIEMIECKI

1) „Heidegger und das Problem der Ethik” (niem.) w: Mesotes Wien 1991 s. 141 – 148

2) „Freud und Jaspers – zwei psychologische Hermeneutiken” (niem.) w: Psychoanalyse im Widerspruch” No 9 (93) Heidelberg /Mannheim s. 66 – 76

3) Der latente Sinn der Seelenphanomene – Gibt es das? in: Mesotes (praca zbiorowa) 1998 Wien s. 146 – 162

4) „Unterbrochene Wege (Die Geschichte der polnischen Psychoanalyse”) in: „Psyche” Nr. 11 1999 Frankfurt am Main s.1160 -1187

5) Psychoanalyse in Polen – Herausforderung für Bräuche und Tradition? in: ´Kulturelle Identität und sozialer Wandel in Osteuropa: das Beispiel Polen´(Hrsg. Z.Krasnodębski) Verlag Krämer Hamburg 1999 s. 283 – 296

 6)„Das Doppelgesicht der Melancholie. Bemerkungen zu Melancholie und Gesellschaft von Wolf Lepenies.” in: „Gewissen.Schuld. Melancholie.” (praca zbiorowa) Wyd. IFiS PAN W-wa 2000 red. J.Brudzińska, P.Dybel s.137-151

7)„Das Konzept der Melancholie bei Freud” in: „Gewissen. Schuld. Melancholie.” Wyd. IFiS PAN W-wa 2000 Hrsg. J.Brudzińska, P.Dybel s. 173-187

8)„Das Leiden der ,nackten Seele’ von Stanisław Przybyszewski” in: „Gewissen.Schuld. Melancholie.” (Wyd. IFiS PAN W-wa 2000 red. J.Brudzińska, P.Dybel s. 269 – 284

9) Die Krankheit als Fortschritt. Przybyszewskis Geschichtsphilosophie.” in: „Reflexion und Tat” Reihe: Studien zur Philosophie Vol. 2 Peter Lang Verlag Frankfurt am Main 2002 s. 113-136

 10)„Verantwortlichkeit des Unbewussten?” in: (Hrsg. Ewa Juchacz) „Freiheit und Verantwortung. Moral. Recht. Politik.” Dia-Logos Vol. 1 Peter Lang Verlag Frankfurt am Main 2002 s. 251-263

 11)„Vom romantischen ‘Europa der Völker zum postindustriellen Staat Europa” in: (Hrsg. A.Przyłębski, L.Romani, A.Speer) „Europas neue Einheit?” Verlag der Stiftung Humaniora Poznań/Koeln 2001 s. 63-77

 12) „Phantasmen des Anderen” in: Die Konstruktion des Anderen im Mitteleuropäischen Diskurse, politische Strategien und soziale Praxis.” Wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum T. 3 2001 Frankfurt (Oder) Slubice s. 27-49

 13) „Freud und Kant. Zwei Konzepte des Subjekts und des Ich” in: (Hrsg. P.Dybel, H-J. Sandkühler, Universität Bremen) „Der Begriff des Subjekts in der modernen und postmodernen Philosophie” Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2004 s. 119-140

 14) „Heideggers Da-sein und Lacans Sub-jekt als nicht-metaphysische Begriffe” w: (Hrsg. P.Dybel, H-J. Sandkühler, Universität Bremen) „Der Begriff des Subjekts in der modernen und postmodernen Philosophie” Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2004 s. 141-158

 15) „Hermeneutische Implikationen im Konzept der künstlerischen Kreativität von Hanna Segal. Ein Vergleich mit Diltheys Hermeneutik.” w: (Hrsg. G.Abel) XX deutscher Kongress für Philosophie. Sektionsbeiträge. Vol. 2 Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin 2005 s. 561-569

 16) „Die Kontroversen um das Werk Nietzsches in Mloda Polska (Junges Polen). Am Beispiel von Przybyszewski und Brzozowski.” W: (Hrsg. G.Hübinger, A.Przyłębski) „Europäische Umwertungen. Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa.” Vol. 10 Peter Lang Verlag Frankfurt am Main 2007 s. 21-37

 17) „Die Neoplatonsche Metapher der Quelle und das Konzept der Geschichtlichkeit des Verstehens in Gadamer’s Hermeneutik.” in: Hrsg. A.Przyłębski, „Das Erbe Gadamers” Dia-Logos Vol. 8 Peter Lang Verlag 2006 Frankfurt am Main s. 119 – 136

 18) „Vergänglichkeit des Schönen und die Melancholie Freuds.” in: Texte Nr. 1 2006 Passagen Verlag Wien s. 7-24

 19) „Die Grenzen der Identität oder die Identität als Grenze?” Hrsg. Bernh. Strauss/M.Geyer „Psychotherapie in der Zeiten der Globalisierung,” Göttinger Verlag Vandenhoek&Ruprecht 2006 s. 103-116

 20) „Lebenswelten und Technologiewelten” in: (Hrsg. G.Abel, R.Cristin, W.Hogrebe, A.Przyłębski), „Lebenswelten und Technologien” 2007 Parerga Berlin s. 179-191

 21) „Antigone und das göttliche Gesetz. In Erinnerung an Hegels Phänomenologie des Geistes in: (Hrsg. W. Hogrebe), „Phänomen und Analyse” Königshausen&Neumann, Würzburg 2008 s. 176-184

 22) Die hermeneutische Ethik und die Ethik der Verantwortlichkeit, in: (Hrsg. A.Przylebski) Ethik im Lichte der Hermeneutik, Verlag Königshausen&Neumann, Würzburg 2010 s. 53-65

 

ANGIELSKI

 1) „The Universality of Understanding in the Human Sciences” in: The Polish Sociological Bulletin” Warszawa 1989 No 4 (84) p. 65 – 85

 2) „Time of Oedipus – Time of Christ” in: The Dilemmas of Postcommunist Societes (Ed. by A.Jawlowska) Wyd. IFiS PAN 1994 s.146 – 167

 3) „The Dilemmas of Psychoanalytic Interpretation” in; Psyart, ed. Norman Holland, wyd. przez University of Florida USA September 2000

 4) „Symbol and Symptom. Paul Ricoeur’s Reading of Freud.” in: (ed. Andrew Wiercinski) „Between Suspition and Sympathy. P.Ricoeur’s Unstable Equilibrium.” Hermeneutic Series Vol. 3, International Institute of Hermeneutics, Toronto 2003 s. 563-575

 5) „The Idea of Phenomenology as a Description of ‘der Sachen selbst’ in Husserl and Heidegger.” in: (ed. Andrew Wiercinski), „Between Description and Interpretation. The Hermeneutic Turn in Phenomenology”, Hermeneutic Series Vol. 4, International Institute of Hermeneutics, Toronto 2004 s. 247-258

 POLSKI (wybór)

 

1-7)Encyklopedyczne omówienia – w postaci artykułów – najważniejszych książek filozoficznych i humanistycznych XX wieku do tomów redagowanych przez Barbarę Skargę w 5 tomowym „Przewodniku po literaturze filozoficznej XX wieku” Wyd. PWN Warszawa (1993 – 1997)

– Sigmund Freud „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse”

 • „Der Mann Moses und die monotheistische Religion” (I, 82-103)

Hans-Georg Gadamer „Wahrheit und Methode” (I,104-118)

Herbert Marcuse „Eros and Civilisation”

 • „One-Dimensional Man” (III, 242-263)

Jacques Lacan, „Les quatres concepts fondamentaux de la psychanalyse” (V, 213-226)

Karl Löwith, Meaning in History” (V, 242-254)

8/ „Instynkt, popęd, namiętność” w: „Kultura i Społeczeństwo” No 1 1993 Warszawa PAN s. 27-34

9/ „Hermeneutyka psychoanalityczna Zygmunta Freuda.” w: Przeglad Filozoficzny s. 65 – 79 No 1 Warszawa 1994  

10/ „Kultura i ‚coś jeszcze’” w: „Przegląd Filozoficzny” 1994 No. 1 p. 65 – 79

11/ „Dwa oblicza melancholii w koncepcji Wolfa Lepeniesa” w: „Zeszyty Naukoznawstwa” 1996 No. 1 p. 67 – 75 

12/ “ Lacan i Leśmian – dwa zwierciadła’ w: Teksty 1/2 1998 s.19/17

13/ “ Iluzjoniści i prawdomówcy “ w: Res Publica Nowa Nr 10 1998 s. 34 – 40

14/ ‘ Ideologia i antysemityzm’ w: Res Publica Nowa Nr 3 1999 s.24 – 34

15/ ‘Freud i Jaspers – dwie hermeneutyki’ w: Świat Psychoanalizy Nr 2 1998 (8) s. 5 – 12

16/ ‘Metafora czy algorytm?’ w: Przegląd Artystyczno-Literacki Toruń Maj 1999 Nr 5 s. 51 – 63

17/ „Choroba jako postęp, czyli dekadencka historiozofia Przybyszewskiego.” w: Pamiętnik Literacki 1999 z.3 s.28 – 46

 18/ „Różne oblicza melancholii” w: Kultura i Społeczeństwo 1999 nr. 2 s. 129 – 143

 19/ „Jacques Lacan – psychoanalityk, pisarz, filozof” w: Twórczość 2000 nr. 6 s. 83 – 104

 20/ „Uwagi o teorii stadium lustra Jaquesa Lacana” w : Zagadnienia Naukoznawstwa   2000 z.1 s. 81 – 93

 21/„Wstęga nieświadomości” (o pojęciu nieświadomości w psychoanalizie 22/ Lacana) w: (red. H.Motycka) „Nieświadomość jako kategoria filozoficzna” Wyd. IFiS PAN Warszawa 2000 s. 183-195

22/ „Psychoanalityczne korzenie postmodernizmu” w: Zagadnienia naukoznawstwa Warszawa 2001 z.2 s. 257-271

 23/ Wstęp do książki Hanny Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, Universitas Kraków 2002 s. I-XXIX

24/ „Fantazmaty ideologii” – wstęp do książki Slavoja Zizka, „Wzniosły obiekt ideologii” Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2002 s. VII-XXXIII

 25/ „Dylematy psychoanalizy”, w: red. Il. Błocian, R.Saciuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003 s. 134-165

 26/ „Marzenie senne jako powieść” w: (red. W.Bolecki, R.Nycz) Narracja i tożsamość Wyd. IBL Warszawa 2004 s. 186-202

27/ „Habermas i Zizek: dwa pojęcia podmiotu i sfery publicznej.” W: (red. M.Jacyno, A.Jawłowska, M.Kempny) „Kultura w czasach globalizacji” Wyd. IFiS PAN Warszawa 2004 s. 120-143

28/ „Pytanie o naturę doświadczenia humanistycznego w hermeneutyce Gadamera” Zagadnienia Naukoznawstwa W-wa 2004 Z.1 s. 23-41

29/ „Hieroglify Innego w psychoanalizie Lacana” w: (red. M.Janion) Inny, Inna, Inne” IBL W-wa 2004

30/ „Wstęp” do książki Hermanna Langa „Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacquesa Lacana” tłum. P.Piszczatowski Słowo/obraz/terytoria Gdańsk 2005 s. 1-23

31/ „Posłowie” do książki Hanny Buczyńskiej-Garewicz „Dwa wykłady o Jaspersie” Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2005 s. 63-80

32/ „Dwie spekulatywności a kwestia różnicy seksualnej. Gadamer i Hegel.” W: (red. A.Przyłębski) „Między spekulacją a namysłem. Ku źródłom badania filozoficznego.” WNS UAM Poznań 2006 s. 43-58

33/ „Nieświadome Freuda – niemożliwe miejsce rozumienia.” W: (red. A.Przyłębski) „Język – świat – rozumienie.” Wyd. Expol. Włocławek 2007 s. 11-124

34/ „Symbol i symptom. Paul Ricoeura lektura Freuda.” W: Principia – Fenomenologii tom XLVII-XLVIII red. M.Waligóra Kraków 2007 s. 159-178

35/ „Antyk jako pytanie” w: „Re-wizje/Antyk” zbiór artykułów wyd. przez Narodowy Stary Teatr w Krakowie (red. G.Niziołek, I.Gańczarczyk i inni) Kraków 2007 s.21-38

36/ „Nieświadome w psychoanalitycznej teorii Lacana” w: (red. P.Czapliński) „Lacan, Zizek. Rewolucja pod spodem.” Biblioteka Literacka Poznańskich Studiów Polonistycznych T. 54 Poznań 2008 s. 3-21

37/ „Wstęp” do książki Hansa-Georga Gadamera „Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane.” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008 s. 7-19

38/ „Pojęcie nieświadomych fantazji w psychoanalizie Freuda i Klein” w: (red.Sz.Wróbel) „Światłocienie wyobraźni.” Wyd. Wydziała Pedagogo.-Artyst. W Kaliszu/ UAM Poznań, Poznań-Kalisz 2008 s. 277-294

39/ „Freud i seksualność.” W: (red. Z.Rosińska) „Freud i nowoczesność” Universitas Kraków 2008 s. 165-174

40/ „Dlaczego ciało? Rehabilitacja ciała i seksualności w dyskursie współczesnej filozofii i humanistyki.” W: (red. A.Wieczorkiewicz) „Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem.” Wyd. IFiS PAN Warszawa 2008 s. 7-20

41/ Idea humanitas i koncepcje ludzkiej podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku, w:: (wyd. Alina Nowicka-Jeżowa), Humanizm. Projekty antropologii humanistycznej, cz. I, Wyd. Neriton, Warszawa 2010 s. 571- 613

42/ Wiek XX. Czy kryzys idei humanitas? w: (red. Alina Nowicka-Jeżowa), Humanizm. Projekty antropologii humanistycznej, cz. II, Wyd. Neriton, Warszawa 2010 s. 369-384

43/ Witkacy i French Theory, czyli poststrukturalista przed poststrukturalizmem, in: French Theory w Polsce (Hrsg. Ewa Domańska, Mirosław Loba) Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010 s.273-288

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17