Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – Socjologia – niestacjonarne

STUDIA LICENCJACKIE

SEMESTR I

Wstęp do socjologii: W-dr hab. Sławomir Kapralski, prof.UP; K-dr Anna Karnat

Historia myśli społecznej 1: W-dr Mirosław Boruta Krakowski; A-dr Michał Walawender

Główne zagadnienia filozofii: W-prof.dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady; A-Maciej Urbanek

Antropologia kulturowa: W/A-dr Maria Rogińska

Główne nurty filozofii współczesnej: W-prof.dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady; A-Maciej Urbanek

Logika: W/K-dr Olga Poller

SEMESTR II

Psychologia społeczna: W/K-dr Paweł Wójs

Procesy ludnościowe: W/K-dr Bogusław Więckiewicz

Historia myśli społecznej 2: W-dr Mirosław Boruta Krakowski; A-drMichał Warchala

Metody badań społecznych 1: W/K-dr Grzegorz Dutka

Polska myśl socjologiczna: W/A-dr Mirosław Boruta Krakowski

Społeczeństwo obywatelskie: W-dr Radosław Marzęcki

Język obcy B-2

SEMESTR III

Ekonomia: W- dr hab. Janina Pach, prof. UP

Współczesne teorie socjologiczne: W- dr Anna Karnat; A-dr Grzegorz Kubiński

Metody badań społecznych 2: W- dr Grzegorz Dutka

Statystyka 1: W/K- dr Paweł Walawender

Etyka społeczna i zawodowa: W/K- dr Antoni Płoszczyniec

Warsztat badacza1:badania ilościowe: K- dr Mariusz Dzięglewski

Warsztat badacza 2:badania jakościowe: K- dr Aldona Guzik

Sztuka raportowania: K- dr Radosław Marzęcki

Socjologia procesów symbolicznych: K- dr Grzegorz Kubiński

Język obcy B-2

SEMESTR IV

Statystyka 2: W/K – dr Paweł Walawender

Projekt badawczy: K – dr Grzegorz Dutka

Metody pracy umysłowej i redagowanie tekstu naukowego: K- dr Mateusz Szast

Makrosocjologia: W- dr Tatiana Majcherkiewicz; A- dr Bogdan Więckiewicz

Mikrosocjologia: W- dr Bogdan Więckiewicz; A – dr Mateusz Szast

Socjologia codzienności: K- dr Grzegorz Kubiński

Socjologia komunikowania społecznego: K – dr Mariusz Dzięglewski

Wykład monograficzny: dr  Tatiana Majcherkiewicz

Język obcy B-2

SEMESTR V

Socjologia zmian społecznych: W/A – dr Anna Karnat

Socjologia kultury: W – dr hab. Piotr Stawiński,prof. UP; A – dr Maria Rogińska

Współczesne społeczeństwo polskie 1: W/A – dr hab. Grzegorz Foryś,prof. UP

Socjologia miasta: W/A – dr Grzegorz Kubiński

Komunikacja-kryminologia-społeczeństwo: K-dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP

Socjologia wychowania i edukacji: W/A – dr Bogdan Więckiewicz

Polityka społeczna: W/K – dr Ewa Albińska

Socjologia organizacji i zarządzania: W/A – dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP

Język obcy B-2

SEMESTR VI

Współczesne społeczeństwo polskie 2: W/A – dr Mirosław Boruta Krakowski

Socjologia płci i seksualności: W – dr Grzegorz Kubiński

Socjologia religii: W – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Socjologii społeczności lokalnych: W/A – dr  Łukasz Cywiński

Socjologia dewiacji i przestępczości: dr Bogdan Więckiewicz

Teoria gier: W/A –

Socjologia internetu: W/A – dr Marta Juza

STUDIA MAGISTERSKIE

SEMESTR I

Socjologia pracy i organizacji: W/A – dr hab. Jadwiga Mazur

Podstawy przedsiębiorczości: W/A – dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski

Diagnoza społeczna: W/A – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

Konwersatorium specjalizacyjne 1: K – dr Mateusz Szast

Konwersatorium specjalizacyjne 2: K – dr Mateusz Szast

Socjotechnika: W/A – dr Aldona Guzik

Globalizacja i zmiany społeczno-kulturowe we współczesnym świecie: W – dr Grzegorz Kubiński

Procesy migracyjne we współczesnym świecie: W/A – dr Mirosław Boruta Krakowski

Socjologia kulturowa: W/A – dr Maria Rogińska

Klasyczne teorie społeczne: W – dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP; A – dr Mirosław Boruta Krakowski

Główne pojęcia i problemy socjologii: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP, A – dr Mirosław Boruta Krakowski

Metody i techniki badań socjologicznych: W/K dr Grzegorz Dutka

Translatorium językowe B2+: K – dr Maria Rogińska

SEMESTR II

Socjologia moralności: W/K – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Techniki komputerowe w badaniach socjologicznych: K – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Socjologia konfliktu: W/K – dr Mateusz Szast

Współczesne teorie socjologiczne: W – dr Aldona Guzik; A – dr Grzegorz Kubiński

Struktury społeczne: W/A – dr Tatiana Majcherkiewicz

Narzędzia badawcze – praktyczne zastosowanie: K – dr Grzegorz Dutka

Socjologia zmian społecznych: W/A – dr Grzegorz Kubiński

Wykład monograficzny: W – prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady

 

KRYMINOLOGIA I DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA

Kryminologia: W – dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP, A – dr Mateusz Szast

Prawo karne i procedura karna: W/A –

Wstęp do filozofii i socjologii prawa: W – dr Tomasz Cyrol

Socjologia norm, dewiacji i przestępczości: W/A – dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP

Psychopatologia: W – dr Grzegorz Kubiński

Przestępczość gospodarcza: W – dr hab. Jolanta Grębowiec

 

SOCJOLOGIA BIZNESU Z ELEMENTAMI DESIGN THINKING

Etyka biznesu: W/K – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP

Socjologia ekonomiczna: K – dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP

Podstawy prawa gospodarczego i cywilnego: W/A – dr Tomasz Cyrol

Psychologia biznesu: W/A – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP

Kultura organizacyjna: W – dr Marcin Gacek

Wprowadzenie do Design Thinking: K – dr hab. prof. UP Paulina Rojek-Adamek

Zarządzanie zasobami ludzkimi: W/A dr hab. Jadwiga Mazur

Zarządzanie sporem: K – dr Tomasz Cyrol

Alternatywne metody rozwiązywania sporów: K – dr Tomasz Cyrol

SEMESTR III

Przemiany struktury społeczeństwa polskiego: W – dr Tatiana Majcherkiewicz

Sekularyzacja i desekularyzacja: W – dr Maria Rogińska

Opinia publiczna i sposoby jej badania: K – dr Aldona Guzik

Procesy grupowe: W/A – dr Grzegorz Kubiński

Religie współczesnego świata a problemy globalnego społeczeństwa: W – dr Maria Rogińska

 

KRYMINOLOGIA I DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA

Kryminalistyka z elementami medycyny sadowej: W/K – dr Ewa Sadowska

Wiktymologia: W/K – dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP

Socjologia prawa: W – dr Ewa Albińska

Profilaktyka społeczna: K – dr Ewa Albińska

Przeciwdziałaniu przestępczości: W – dr Ewa Albińska

 

SOCJOLOGIA BIZNESU I ZARZĄDZANIA

Socjologia komunikacji i współpracy w zespole: K – dr hab. prof. UP Paulina Rojek-Adamek

Negocjacje biznesowe: A – dr Mateusz Szast

Badania społeczne i marketingowe w biznesie: W/A – dr Paweł Walawender

Wprowadzenie do socjologii organizacji i zarządzania: W – dr Bogdan Więckiewicz

Warsztaty przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji: A- dr Mateusz Szast

Aksjologiczny wymiar pracy: K – dr Bogdan Więckiewicz

SEMESTR IV

Klasyczne teorie społeczne: W – dr hab. Sławomir |Kapralski, prof. UP

Globalizacja i zmiany społeczno-kulturowe we współczesnym świecie: W – dr Grzegorz Kubiński

Socjologia moralności: W – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Wykład monograficzny: W -dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP

 

KRYMINOLOGIA I DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA

Polityka kryminalna: W – dr Jolanta Grębowiec

Wprowadzenie do psychologii sądowej i penitencjarnej: W/K – dr hab. Roman Dorczak, prof UJ

Problematyka przestępczości zorganizowanej i terroryzmu: dr Jolanta Grębowiec

Ekoprzestępczość: W – dr Ewa Albińska

Sekty, kulty i nowe ruchy religijne: K – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Przestępczość a media: K – dr hab. Marta Juza

 

SOCJOLOGIA BIZNESU I ZARZĄDZANIA

Warsztat trenerski z elementami coachingu: K –dr Mateusz Szast

Socjologia zmiany: K – dr Mirosław Boruta Krakowski

Zarządzanie projektami: K –

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17