Przejdź do menu Przejdź do treści

Socjologia ekologiczna – studia podyplomowe

 

Socjologia ekologiczna – studia podyplomowe

Studia podyplomowe Socjologia ekologiczna stanowią nowość w ofercie naszego Instytutu. Kierunek uruchomiliśmy w odpowiedzi na wyzwania środowiskowo-klimatyczne z którymi mierzy się społeczeństwo.

Kogo zapraszamy na studia Socjologia ekologiczna?

Na nasze studia z całego serca zapraszamy każdego, kto chce zrozumieć wpływ środowiska przyrodniczego na życie wspólnot ludzkich i sposoby reagowania społeczeństwa na współczesne wyzwania ekologiczne. Ponadto, wymagamy spełnienia przynajmniej jednego warunku z poniższej listy:

· ukończone studia I stopnia (posiadany tytuł licencjata lub inżyniera), poświadczone dyplomem na kierunkach z dziedziny nauk społecznych, nauk przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych

· ukończone studia II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, poświadczone dyplomem na kierunkach z dziedziny nauk społecznych, nauk przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych.

Szczegółowy program studiów obejmuje:

Studia podzielone są na dwa semestry.

Na pierwszym semestrze skupimy się na podstawowych zagadnieniach dotyczących rozwijającej się subdyscypliny którą jest socjologia ekologiczna. Podstawy obejmują wstęp do socjologii ekologicznej oraz wprowadzenie do ekologii ogólnej i ochrony środowiska (sozologii). Bardzo nam zależy, aby zapoznać słuchaczy z najaktualniejszymi danymi, dlatego bardzo ważna część nauki w pierwszym semestrze obejmuje współczesne problemy społeczno-środowiskowe, zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska i kwestie transformacji energetycznej.

W semestrze drugim stawiamy na praktyczną aplikację zdobytej wiedzy. Najważniejszy kurs w drugim semestrze poświęcony jest edukacji ekologicznej. Inne ważne zajęcia dotyczą zagadnień ekologicznych w biznesie, ekonomii ekologicznej i polityce ekologicznej. Istotne dopełnienie stanowią praktyczne ćwiczenia poświęcone etyce środowiskowej.

Jakie uprawnienia otrzymuje absolwent studiów Socjologia ekologiczna?

Po otrzymaniu wszystkich zaliczeń, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zdobyta wiedza pozwala kierować działaniami w taki sposób, by służyło rozwojowi społeczeństwa (zarówno lokalnego, krajowego i ponadnarodowego) i jednocześnie chroniło środowisko. Umiejętności i kompetencje nabyte na studiach Socjologia ekologiczna przydadzą się w pracy na wszystkich szczeblach administracji samorządowej i rządowej oraz w pracy w organizacjach pozarządowych skupionych na zrównoważonym rozwoju. Nasz absolwent odnajdzie się także w sektorze prywatnym (np. handlowym lub badawczym) oddanym sprawom społeczno-ekologicznym.

Kto będzie prowadził zajęcia?

Zajęcia będą prowadzili najlepsi znawcy zagadnień zajmujących się problematyce bliskiej ekologii środowiskowej z Instytutu Filozofii i Socjologii oraz współpracujących z nami innych Instytutów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Nasza kadra składa się nie tylko z badaczy-specjalistów, ale również osób aktywnie zaangażowanych w dokonanie zmian na lepsze w obliczu kryzysu ekologicznego z którymi się mierzymy.

Zapraszam serdecznie,

dr Antoni Płoszczyniec

kierownik studiów podyplomowych

e-mail: ifis@up.krakow.pl

tel: 12 662 62 23

kontakt z koordynatorem studiów antoni.ploszczyniec@up.krakow.pl

 

Ważna informacja!

Aktualności