Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Magdalena Reuter

dr Magdalena Reuter

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

magdalena.reuter@up.krakow.pl

pok: 264

dyżury: Wtorek, godz. 12:30-14:00

Specjalność: filozofia umysłu, epistemologia, neurokognitywistyka

Zainteresowania: fenomenologia, poznanie ucieleśnione, świadomość, metody jakościowe w badaniach kognitywistycznych, substytucja sensoryczna, zagadnienie konfabulacji, problematyka pamięci, psychologia rozwojowa i porównawcza, ewolucja umysłu

 

Krótki biogram naukowy:

2020- teraz: Praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

2017-2020: Post-doc w grancie badawczym NCN pod kierunkiem Prof. Michała Wierzchonia w Laboratorium Badania Świadomości w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

2015-2017: Post-doc w grancie badawczym NCN pod kierunkiem Prof. Michała Wierzchonia w Laboratorium Badania Świadomości w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

2012-2015: Praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2013-2015: Post-doc w grancie pod kierunkiem Prof. Grzegorza Króliczaka realizowanym w  Laboratorium Badania Działań i Poznania w Instytucie Psychologii UAM

2011-2013: Studia podyplomowe Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

2007-2012: Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UAM. Temat doktoratu: Epistemologiczne i kognitywistyczne konteksty konfabulacji (promotor Prof. Krzysztof Łastowski)

2002-2007: Studia magisterskie na kierunku filozofia w Instytucie Filozofii UAM. Praca magisterska Problem qualiów. Ujęcia filozoficzne i kognitywne (promotor Prof. Andrzej Klawiter)

1999-2004: Studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Szczecińskim

Udział w projektach badawczych:

„Plastyczność poznawcza i neuronalna a subiektywne doświadczenie. Interdyscyplinarna analiza zjawiska substytucji sensorycznej”. Grant OPUS pod kierunkiem Prof. Michała Wierzchonia. Udział w grancie jako Post-doc, realizacja grantu w Laboratorium Badania Świadomości w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„ Dynamika świadomości. Kognitywny model formowania subiektywnego doświadczenia ”. Grant SONATA BIS pod kierunkiem dr hab. Micha ła Wierzchonia. Udział w grancie jako Post-doc, realizacja grantu w Laboratorium Badania Świadomości w Instytucie Psychologii UJ.

Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć”. Grant Maestro NCN pod kierunkiem Prof. Grzegorza Króliczaka. Staż podoktorski w Laboratorium Badania Działań i Poznania, Instytut Psychologii UAM.

Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia.Grant finansowany ze środków MNiSW pt. pod kierunkiem Prof. E. Hornowskiej. Udział w grancie badawczym w Instytucie Psychologii UAM jako sekretarz grantu i badacz.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Epistemologia (wykład)
 • Filozofia umysłu (konwersatoria)
 • Fenomenologia w naukach kognitywnych (zajęcia monograficzne)
 • Filozofia kognitywistyki (wykład i konwersatoria)

 

Publikacje naukowe:

 

Książki:

 • Reuter M. (2014). Umysł konfabulujący. Analiza kognitywistyczna. Poznań: Wydawnictwo UAM, Seria: Prace z Filozofii i Kognitywistyki.

 

Artykuły:

 • Bizoń, P., Gwiaździński, P., Hat, K., Osiński, D., Reuter, M., Fauchald, E., … & Wierzchoń, M. (2019, August). VIRCO: A virtual reality tool for long-term training and evaluation of the cognitive skills development in an interactive sensory substitution environment. In 2019 Joint IEEE 9th International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics (ICDL-EpiRob) (pp. 87-92). IEEE.
 • Kałwak, W., Reuter, M., Łukowska, M., Majchrowicz, B., & Wierzchoń, M. (2018). Guidelines for quantitative and qualitative studies of sensory substitution experience. Adaptive Behavior26(3), 111-127.
 • Reuter M. (2014). Dziecięca teoria umysłu a rozwój funkcji wykonawczych. Przegląd Filozoficzno-Literacki, Nr 2 (39), s. 189-203.
 • Reuter M. (2013). Wykonawcze teorie konfabulacji i ich krytyka. W: Studia metodologiczne, Nr 30.
 • Reuter M. (2013). Rozwój teorii umysłu u dzieci – uwarunkowania neurobiologiczne i społeczno-kulturowe. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Szczecin: Wyd. Pomorski Uniwersytet Medyczny.
 • Łatowski, K., Reuter, M. (2012). Ewoluujące umysły. Koncepcje, hipotezy, argumenty empiryczne. W: M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Reuter M. (2012). Kognitywistyczne ujęcia konfabulacji: ujęcia pamięciowe vs epistemiczne. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Tom 6, Nr 1.
 • Reuter M.,  (2011). Iluzje poznawcze z punktu widzenia ewolucji ludzkiego umysłu. W: Z. Błaszczak, A. Szczuciński (red.), Wokół Ewolucjonizmu. Dylematy Biologów, Filozofów i Fizyków, Poznań: Oficyna Wydawnicza Batik, s. 85-94.
 •  Reuter M. (2010). The Great Exaptation. Around a fundamental idea of evolutionary psychology, Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology, Vol. 13. s. 89-94.

 

Publikacje popularnonaukowe:

 • „Muzyczna uczta umysłu”, w: Charaktery, nr 2008/05 (publikacja z dr hab. Piotrem Przybyszem)
 • „Autobiografia wciąż nowa”, w Charaktery, nr 2012/07
 • „Wiedzieć to co widzą i wiedzą inni”, w: Charaktery, nr 2012/09
 • „Magia umysłu”, w: Charaktery, nr 2012/12 (. Przedruk artykułu znalazł się specjalnym wydaniu czasopisma „Psychologia Dziś. Charaktery.” w czerwcu 2015 poświęconemu zagadnieniom iluzji poznawczych).
 • „Teoria oszustwa”, w: Charaktery, nr 2013/02

 

Udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach międzynarodowych:

 • 2016-2020: Udział w corocznych międzynarodowych spotkaniach poświęconych problematycce świadomości organizowanych przez Laboratorium Badania Świadomości IP UJ: Zakopane (2016), Wisła (2017), Spiskie Podhradie na Słowacji (2018), Pafos na Cyprze (2019), Kościelisko (2020).
 • 2012: Udział w warsztatach “Dimensions of delusions” w Berlinie organizowanych przez Berlin Mind and Brain School.
 • 2010: Udział w szkole letniej „Phenomenology and Philosophy of Mind” w Kopenhadze organizowanej przez Center for Subjectivity Research na Uniwerstytecie Kopenhaskim.
 • 2008: Udział w szkole letniej „Self and Self-disorders” w Kopenhadze organizowanej przez Center for Subjectivity Research na Uniwerstytecie Kopenhaskim.

 

Organizacja, współorganizacja konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych:

 

 • 26-29.06. 2018: Kraków, Association for the Scientific Study of Consciousness (ASSC), 22nd meeting, (Komitet Organizacyjny)
 • 27-29. 06. 2013: Poznań, Zlot Filozoficzny – konferencja międzynarodowa (Komitet Organizacyjny)
 • 5-8.06.2009: Berlin, Association for the Scientific Study of Consciousness (ASSC), 13th meeting, (pomoc organizacyjna)
 • 17-18.04.2009: Poznań, Byt-Niebyt-Istnienie. Wokół sposobów istnienia i światów możliwych (Komitet Organizacyjny)
 • 15-20.09.2008: Warszawa, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, SWPS (Sekretarz sekcji „Filozofia Przyrody”).
 • 18-19.04. 2008: Poznań, VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (Komitet Organizacyjny).
 • 9-10. 11.2007: Poznań, “Przyroda –Społeczeństwo – Umysł. Między biologią a filozofią” (Komitet Organizacyjny)
 • 03. – 01.04. 2007: Łódź, Kognitywistyka a Zagadki Umysłu. Warsztaty Filozoficzne (Komitet Organizacyjny)
 • 12. 2006: Poznań, II Poznańskie Forum Kognitywistyczne (Komitet Organizacyjny)
 • 1-2.12.2006: Poznań, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Konferencja „Umysł w świecie – świat w umyśle” (Komitet Organizacyjny)
 • 04.2006: Poznań, I Poznańskie Forum Kognitywistyczne (Komitet Organizacyjny)

 

 

Ważna informacja!

Aktualności