Przejdź do menu Przejdź do treści

Marzęcki

dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

Politolog i socjolog, prowadzi badania nad kulturą polityczną oraz wzorami partycypacji politycznej młodych obywateli, zajmuje się również problematyką dyskursu politycznego, społeczeństwa obywatelskiego, kapitału społecznego i teorii demokracji. Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym: 4 monografii i kilkudziesięciu artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Ekspert w zespołach doradczych działających przy Ministerstwie Edukacji i Nauki (w latach 2019-2021). Laureat (I miejsce) Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej (za książkę „Pierwsze pokolenia wolności”, Scholar, Warszawa 2020).

WYKSZTAŁCENIE:

2018 – stopnień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Warszawski

2011 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

2008 – tytuł magistra socjologii, Uniwersytet Jagielloński

2007 – tytuł magistra politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

MONOGRAFIE:

R. Marzęcki (2020). Pierwsze pokolenia wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

A. Guzik, R. Marzęcki, Ł. Stach (2015). Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

R. Marzęcki (2013). Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

R. Marzęcki (2013). Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.

WYBRANE ARTYKULY W CZASOPISMACH:

R. Marzęcki (2021). Stosunek do przeszłości jako czynnik kształtujący pokoleniowe autoidentyfikacje młodzieży w krajach postkomunistycznych, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 19(2).

R. Marzęcki (2020). Constructive emotions? Patriotism as a predictor of civic activity in Poland, „Italian Political Science Review”, nr 50(1) – wyróżniony w konkursie krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę z dyscypliny nauki o polityce i administracji.

R. Marzęcki (2017). How to engage „democratic natives”? Political sophistication as important determinant of civic activity of young citizens in new democracies (the case of Poland), „Romanian Journal of Political Science”, nr 17.

R. Marzęcki (2019). Obywatel patriota? Patriotyzm jako czynnik determinujący aktywność obywatelską młodych Polaków, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

R. Marzęcki (2017). Poglądy autorytarne a stosunek do demokracji polskich studentów, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 55.

R. Marzęcki, Ł. Stach (2016). Youth of today and the democracy of tomorrow. Polish students’ attitudes toward democracy, „Education and Society”, nr 34(1).

R. Marzęcki (2015). Depolityzacja jako element stylu życia młodzieży, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

R. Marzęcki (2015). The „drifting generation” without a helmsman. Main obstacles in shaping the relations between the political parties and the youth in Poland, „Slovak Journal of Political Sciences”, nr 15(4).

PRACE POD REDAKCJĄ:

P. Długosz, R. Marzęcki, M. Kamionka (red.) (2021). Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.

R. Marzęcki, Ł.. Stach (red.) (2013). Dlaczego Palikot? Młodzi wyborcy Ruchu Palikota – przypadkowy czy „twardy” elektorat nowej siły na polskiej scenie politycznej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.

R. Marzęcki, Ł.. Stach (red.) (2011). Kim jesteśmy? Studenci Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w świetle badań ankietowych, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

GRANTY BADAWCZE:

Projekt „Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu: 2016/23/D/HS5/00902). Udział jako Kierownik projektu.

Projekt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających promocję polskiej kultury za granicą” (PolCA), finansowany w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Udział jako Badacz terenowy/Koordynator Badań w Niemczech.

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

Jak czytać sondaże opinii publicznej? (Demagog.org.pl): https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/jak-czytac-sondaze-opinii-publicznej-rozmowa-z-ekspertem/

Audycje Radia TOK FM:

https://audycje.tokfm.pl/gosc/4909,prof-Radoslaw-Marzecki

Podcast „Preferencje polityczne młodych Polaków” w ramach projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce:

http://krzyzowa.org.pl/pl/projekty/projekty-eksperckie/laboratorium-dialogu/2922-podcast-prof-radoslaw-marzecki-polityczne-preferencje-mlodych-polakow

Młodzież – barometr zmian, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 34-/2021.

Ważna informacja!

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.

Aktualności