Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

Kierunek nagrodzony w 2024 roku certyfikatem „Studia z przyszłością

 

Prezentacja kierunku

 

„… nie ma nic bardziej niepraktycznego, jak uczyć się rzeczy ściśle praktycznych”

Adam Grobler

Czym jest Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii?

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii (FROzEP) to unikalny na polskim rynku akademickim kierunek studiów, na którym filozoficzna refleksja nad człowiekiem (60%) zostaje rozbudowana i wzbogacona o szereg kursów psychologicznych (30%) i socjologicznych (10%).

Przykładowe kursy filozoficzne realizowane na FROzEP: Filozoficzne koncepcje szczęścia, Filozoficzne koncepcje samorozwoju, Antropotechniki, Filozoficzne koncepcje wolności jednostki, Wschodnie i zachodnie koncepcje świadomości

Przykładowe kursy psychologiczne realizowane na FROzEP: Psychologia osobowości, Psychologia rozwoju, Psychologia emocji i motywacji, Psychopatologia, Współczesne szkoły terapeutyczne

Przykładowe kursy socjologiczne realizowane na FROzEP: Socjologia tożsamości, Socjologia zmian społecznych, Socjologia codzienności

Pełny plan studiów znajdziesz TUTAJ

 

Co daje studiowanie Filozofii rozwoju osobowego z elementami psychologii?

Studia te pozwolą Ci zdobyć szeroką wiedzę o człowieku (m.in. o jego potrzebach czy motywacjach), sposobach jego funkcjonowania wobec innych ludzi i otaczającego go świata. Wiedza ta jest nieodzowna, abyś właściwie zrozumiała/zrozumiał siebie, a co za tym idzie, ułatwi Ci ona planowanie własnego rozwoju, tworzenie hierarchii priorytetów życiowych i wartości; pomoże lepiej

radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiego przetwarzania informacji, kreatywności oraz planowego i skutecznego działania.

Plan studiów obejmuje nie tylko przedmioty teoretyczne, ale również bogaty wachlarz przedmiotów warsztatowo-praktycznych. Kształcą one szereg – ważnych i poszukiwanych przez współczesnych pracodawców – umiejętności miękkich oraz wzbogacają twój własny, osobowy potencjał.

Przykładowe kursy warsztatowo-praktyczne: Warsztaty asertywności, Myślenie krytyczne, Umiejętność pracy w grupie

 

Co po Filozofii rozwoju osobowego z elementami psychologii?

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii przygotowuje do pracy w zawodach wymagających wysokich zdolności analitycznych i komunikacyjnych, zrozumienia zmieniających się warunków oraz adaptacji do nich, inwencji i kreatywności. Nasz absolwent odnajdzie się zarówno w działach szkoleniowo-doradczych, human resources, public relations, jak i marketingu oraz sektorze biznesowym.

Przykładowe ścieżki zawodowe po FROzEP, to np.:

– doradztwo filozoficzne

– praca w social mediach

– marketing

– coaching

– public relations

– dziennikarstwo

– animacja kultury

Przeczytaj, gdzie pracują i co robią filozofowie (pracuj.pl)

Poznaj naszych wykładowców na profilu tiktok:

tiktok.com/@frozep.up

 

Masz pytania o rekrutację i studia na UP? Napisz do nas: ifis@up.krakow.pl

Kontakt z koordynatorem kierunku: maciej.urbanek@up.krakow.pl

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17