Przejdź do menu Przejdź do treści

Etyka dla nauczycieli – studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe Etyka dla nauczycieli są nowością w naszym Instytucie. Kierunek został uruchomiony w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach. Studia dają pełne przygotowanie
merytoryczne do uczenia przedmiotu Etyka zgodnie z programem kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 

 

 

Kogo zapraszamy na studia
Etyka dla nauczycieli?

 

Na nasze studia serdecznie zapraszamy każdego, kto chce zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu Etyka oraz spełnia poniższe warunki:

1) posiada udokumentowane uprawnienia nauczycielskie;

2) posiada przygotowanie psychologicznego i pedagogicznego oraz 5-letnie wykształcenie, które umożliwia podjęcie pracy nauczyciela w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

 

 

 

Szczegółowy program studiów obejmuje:

Studia są podzielone na trzy semestry.

Pierwszy z nich stanowi wstęp do dalszych, pogłębionych studiów nad etyką. Słuchacz zostanie wprowadzony do podstawowych zagadnień etycznych przez zapoznanie się z propedeutyką etyki, historią etyki i filozofią człowieka. Rozmaite kwestie moralne bezpośrednio poruszane na bioetyce oraz zajęciach dotyczących wątków etycznych w literaturze pięknej.

Drugi semestr zawiera istotny blok zajęć skoncentrowanych na edukacji etycznej – dydaktykę przedmiotu etyka oraz filozofię wychowania. Ponadto, słuchacz zaznajomi się z zagadnieniami dotyczącymi relacji łączącymi nas ze światem dookoła w ramach zajęć z etyki środowiska naturalnego oraz etyki społecznej i politycznej.

Trzeci semestr skupia się na przygotowaniu praktycznym oraz porusza rozmaite moralne kwestie szczegółowe. Te ostatnie będą omawiane w ramach zajęć z etyki biznesu, dylematów moralnych współczesnego świata i etycznych problemów systemów religijnych. Słuchacz w trzecim semestrze odbywa praktyki zawodowe oraz zgłębia elementy prawa w zawodzie nauczyciela.

 

 

Jakie uprawnienia otrzymuje absolwent studiów
Etyka dla nauczycieli?

Po otrzymaniu wszystkich zaliczeń, absolwenci otrzymują świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończone studia dają formalne kwalifikacje do nauczania przedmiotu Etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych objętych programem kształcenia tego przedmiotu.

 

 

Kto będzie prowadził zajęcia?

Zajęcia będziemy prowadzić my – wspólnota pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Nasza wyspecjalizowana kadra jest doskonale przygotowana do prowadzenia oferowanych studiów. Nasi pracownicy nie tylko posiadają szerokie zaplecze teoretyczne z wiedzy etycznej, ale posiadają także wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu etyki w szkołach. Są to również wrażliwi na potrzeby człowieka oraz zaangażowani w wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom moralnym zmieniającego się świata.

dr Antoni Płoszczyniec

kierownik studiów podyplomowych

 

 

 

e-mail: ifis@up.krakow.pl
tel: 12 662 62 23
kontakt z koordynatorem studiów antoni.ploszczyniec@up.krakow.pl

Na studiach podyplomowych możesz studiować za darmo! Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie studiów:

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Ważna informacja!

  • Studenckie ABC

    Zachęcamy do zapoznania się ze studenckim niezbędnikiem

Aktualności