Przejdź do menu Przejdź do treści

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek 8 kwietnia 2024 roku wręczył pracownikom Instytutu Socjologii – dr hab. Paulinie Rojek Adamek, prof. UKEN, dr hab. Radosławowi Marzęckiemu, prof. UKEN, drowi Damianowi Liszce  oraz innym 93 pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym listy gratulacyjne za znaczące osiągnięcia naukowe i wysoko punktowane publikacje w 2023 roku.
Listy gratulacyjne wyróżnionym pracownikom Uniwersytetu wraz w Rektorem wręczali Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN oraz Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN.

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17