Przejdź do menu Przejdź do treści

W dniach 23 – 24 listopada 2023 roku odbyła się VIII Konferencja Jaspersowska pt. Karl Jaspers : filozofia polityki – wobec wojny i pokoju zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa oraz Instytut Socjologii UKEN. Członkowie PTKJ, reprezentanci polskich ośrodków akademickich wygłosili 15 referatów, 12 stacjonarnie i 3 w formie zdalnej. Tematy referatów i tocząca się wokół nich ożywiona dyskusja potwierdziły aktualność myśli politycznej Jaspersa i omawianych, w nawiązaniu do niej, koncepcji innych wielkich myślicieli. Co warte podkreślenia, w trakcie obrad przebijało się, istotne dla współczesnego pojmowania filozofii, przekonanie o ścisłym powiązaniu myśli politycznej z głównymi założeniami omawianej koncepcji filozoficznej. Ono pokazuje, że dziś filozofia powinna stanowić fundament i dostarczać uzasadnienia dla wielkich politycznych wizji i ich prekursorstwa.
Zapraszamy do Galerii PTKJ, gdzie znajdą Państwo zdjęcia z VIII Konferencji Jaspersowskiej http://karljaspers.pl/viii-konferencja-jaspersowska/
Przy okazji prezentujemy najnowszą książkę poświęconą myśli Karla Jaspersa

Ważna informacja!

Aktualności