Przejdź do menu Przejdź do treści

Dobre wiadomości

Z wielką radością pragniemy poinformować, że w wyniku postępowania habilitacyjnego, Pani dr Tatiana Majcherkiewicz uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia. Rozprawa habilitacyjna odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Stopień naukowy został nadany na podstawie dorobku naukowego, którego główną pozycję stanowiła monografia naukowa pt. „Politycy i polityka regionalna w systemie wielopoziomowym”, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Pani dr hab. Tatianie Majcherkiewicz i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy naukowej i dydaktycznej.

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17