Przejdź do menu Przejdź do treści

„Preventing post-COVID Social Exclusion Together” / „Wspólne zapobieganie wykluczeniu społecznemu po COVID” (grant strategiczny nr 22110213)

WWWhttps://pcset.up.krakow.pl/

Okres realizacji: od 1 czerwca 2021 r. do 28 luty 2023 r.

Budżet: 50 000 EURO

Koordynator: dr Damian Liszka

Opis:

Celem projektu było wspieranie integracji społecznej młodych ludzi i ich rodzin mieszkających na wsiach i w małych miejscowościach słabiej rozwiniętych regionów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie zagrożenia epidemicznego poprzez opracowanie rekomendacji dla społeczeństwa obywatelskiego w zakresie tworzenia Lokalnych Grup Wsparcia – zespołów szybkiego reagowania w środowisku lokalnym. Projekt miał na celu pomóc w zmniejszeniu skali nierówności edukacyjnych i społecznych na obszarach peryferyjnych, gdzie wprowadzenie edukacji zdalnej wywołało znacznie więcej negatywnych skutków niż na obszarach zurbanizowanych.

Był to pierwszy tego typu projekt realizowany na obszarze Grupy Wyszehradzkiej (V4), realizowany przy ścisłej współpracy badaczy (reprezentujących dyscypliny: nauki socjologiczne, psychologia, filozofia, pedagogika), organizacji pozarządowych, dyrekcji i personelu szkół z regionów tzw. „peryferyjnych” wszystkich krajów partnerskich (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).    Projekt był współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Ważna informacja!

Aktualności

  • „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty”

    27–28 czerwca 2024 roku na kampusie AGH odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty
  • Z radością informujemy, że w dniu 25.06.2024 r. Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała p. Annie Szklarskiej stopień na
  • Obóz badawczy ’24

    W dniu 25 czerwca 2024 roku nastąpiło formalne zakończenie obozu badawczego Instytutu Socjologii, połączone z rozdaniem zaświadczeń dla studentek i studentów wchodzących w skład zespołu bad