Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja: Rzecznictwo w imieniu zwierząt i przyrody. Jak chronić środowisko i zwierzęta na co dzień? 9 maja 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konferencji „Rzecznictwo w imieniu zwierząt i przyrody. Jak chronić środowisko i zwierzęta na co dzień?”

Konferencja posiada strukturę modułów tematycznych, które łączą teoretyczne wykłady z dyskusją i praktycznymi warsztatami, dotyczącymi różnych form troski o przyrodę i zwierzęta. Ma ona charakter otwarty dla wszystkich bez wyjątku – udział w niej jest bezpłatny i nie trzeba się nigdzie wcześniej zapisywać.

Tematem przewodnim konferencji jest upowszechnianie postawy rzecznictwa, czyli występowania w obronie zwierząt oraz całej biosfery, a także przemawiania w imieniu tych, którzy tego głosu nie posiadają. Innymi słowy, konferencja jest teoriopraktyką podnoszenia świadomości, uważności i wrażliwości na różnorodne aspekty zanikającego świata przyrody. Problematyka ta podyktowana jest z jednej strony rosnącą popularnością ekologiczno-etycznych koncepcji i ruchów społecznych, z drugiej zaś – antropogenicznymi źródłami katastrofalnych zmian klimatycznych, których jesteśmy świadkami.

Ponadto, w 2018 roku miało miejsce powołanie przez Polskie Towarzystwo Etyczne funkcji Rzeczniczki ds. ochrony zwierząt, która matronuje nad całą konferencją. To prawdopodobnie pierwsza tego typu konferencja w naszej uczelni, łącząca wiedzę teoretyczną z codzienną praktyką, którą każdy z nas – w wybranym obszarze – może łatwo realizować.

Kolejność paneli warsztatowych jest następująca:
1. Dyskusja otwierająca – konieczność ustawowego umocowania rzecznictwa.
2. Moduł zwierząt towarzyszących
3. Moduł zwierząt dzikich i praktyk myśliwskich
4. Moduł Fair trade i odpowiedzialna konsumpcja
5. Moduł Zero waste i ochrona ekosystemów
6. Moduł interwencji prawnych na rzecz zwierząt
7. Moduł zmian klimatycznych (równolegle)
8. Moduł mikroaktywizmu na rzecz środowiska (równolegle)

Termin: 9 maja 2019 (czwartek); miejsce: Aula im. Danka, sala 30, sala 24.
Koordynator całej konferencji, u którego można uzyskać więcej informacji:

dr Marcin Urbaniak, e-mail: marcin.urbaniak@up.krakow.pl

Jeszcze raz gorąco wszystkich zapraszamy!

link do wydarzenia na Facebooku – https://www.facebook.com/events/388034261749607/

Ważna informacja!

Aktualności