Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja „Kryzys mówienia” 23-24 marca 2019

Instytut Filozofii i Socjologii UP w Krakowie, Koło Krakowskie Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej oraz Kwartalnik Kronos zapraszają na:

10 Konferencję z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia
„Kryzys mówienia i jego konsekwencje dla podmiotu”
23-24 marca 2019, Kraków
Interesuje nas namysł z perspektywy psychoanalizy, filozofii i sztuki nad upadkiem wymiaru symbolicznego we współczesnym języku i kulturze. Upadek symbolicznego, będący konsekwencją marginalizowania wagi mówienia, prowadzi do królestwa normy i nadmiarowej standaryzacji organizacji życia społecznego; zastąpienia mówienia w bezpośrednim kontakcie wirtualną formą obywającą się bez rzeczywistej obecności interlokutora; cyfryzacji życia psychicznego; hegemonii dyskursu mistrza (a zatem tego, który ad hoc wie i nie ma już potrzeby słuchać drugiego człowieka); wypaczenia prawa jako takiego, ponieważ rozumiana po freudowsku funkcja ojcowska zostaje rozmyta, co w efekcie daje wiele imion ojca; osłabienia więzi międzyludzkich, gdyż podmiot nie ma do kogo mówić i wówczas jego ciało przejmuje funkcję mówienia.
Więcej informacji nt. konferencji: http://kryzysmowienia.psychoanaliza.com.pl/

Ważna informacja!

Aktualności