Przejdź do menu Przejdź do treści

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ, Instytut Filozofii i Socjologii UP, 6-7 grudnia 2018

Konferencja została objęta honorowym patronatem prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Download conference description in English

Descargar la descripción del congreso en español

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II konferencji Komunikacji międzykulturowej, organizowanym przez Katedrę Socjologii oraz Katedrę Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które odbędzie się w dniach 06-07grudnia 2018 r.

W dzisiejszym świecie, w którym z powodu migracji, polityki, handlu międzynarodowego, turystyki itd., interakcja pomiędzy członkami różnych kultur okazuje się zjawiskiem powszechnym, komunikacja międzykulturowa stała się kluczowym czynnikiem interakcji pomiędzy ludźmi, który nie może być ignorowany. Można powiedzieć, że komunikacja międzykulturowa jest jednym z fundamentów efektywnej komunikacji w dzisiejszym świecie. Komunikacja międzykulturowa może być i jest przedmiotem badań różnych dziedzin wiedzy, w związku z czym chcemy, aby sympozjum to miało charakter interdyscyplinarny. Z tego powodu nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich nauk społecznych zainteresowanych badaniami nad komunikacją.

Pod uwagę mogą być brane m.in. następujące aspekty komunikacji międzykulturowej:

 • Komunikacja międzykulturowa jako przedmiot badań.
 • Metodologia badań komunikacji międzykulturowej.
 • Wymiary komunikacji międzykulturowej.
 • Kompetencje i umiejętności potrzebne w komunikacji międzykulturowej.
 • Rozwój zrównoważony relacji międzykulturowych jako forma integracji społecznej.
 • Komunikacji międzykulturowa werbalna i niewerbalna.
 • Komunikacja międzykulturowa w organizacjach.
 • Komunikacja międzykulturowa w środkach masowego przekazu.
 • Relacje interpersonalne w kontekstach międzykulturowych.
 • Międzykulturowa komunikacja interpersonalna.
 • Bariery i czynniki wspierające w komunikacji międzykulturowej.
 • Tożsamość kulturowa, różnorodność kulturowa, wielokulturowość a komunikacja międzykulturowa.
 • Rasizm, ksenofobia, konflikty a komunikacja międzykulturowa.
 • Etnocentryzm, europocentryzm, globalizacja a komunikacja międzykulturowa.
 • Komunikacja międzykulturowa i rozwój.
 • Edukacja dla komunikacji międzykulturowej.
 • Komunikacja międzykulturowa i tłumaczenie.
 • Mediacja międzykulturowa.
 • Komunikacja międzikulturowa a komunikacja w nowych mediach.

Język konferencji: polski, angielski, hiszpański.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W jej ramach zapewniamy materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach, obiad i uroczyste spotkanie wieczorne w pierwszym dniu obrad.

Dojazd i zakwaterowanie uczestników we własnym zakresie.

Przewidujemy druk wybranych wystąpień (po ich uprzednim zrecenzowaniu i zredagowaniu) w specjalnym numerze pisma STUDIA SOCIOLOGICA, poświęconym Komunikacji międzykulturowej.

Zgłoszenia wraz z abstraktem o objętości ½ strony maszynopisu (1000 znaków) i krótkim biogramem zgłaszającego, prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. na adres lalbanski@up.krakow.pl

 

Komitet naukowy

Prof. Robert T. Craig, University of Colorado

Prof. Ollivier Bruno, CRPLC (Pôle Martinique)

Prof. M. Carmen Valero Garcés, Universidad de Alcalá de Henares

Prof. Rosa María Soriano Miras, Universidad de Granada

Prof. dr hab. Grzegosz Babiński, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Monika Banaś, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Marian Golka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Leszek Korporowicz, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Janusz Mucha, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Mirosław Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Komitet organizacyjny

Dr hab. MaríaPaula Malinowski Rubio

Prof. UP dr hab. Jadwiga Mazur

Dr Łukasz Albański

Ważna informacja!

Aktualności