Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca

Instytut Socjologii nawiązał trwałą współpracę z prawie trzydziestoma podmiotami, zróżnicowanymi sektorowo (sektor publiczny, prywatny, pozarządowy).

Współpraca z partnerami i interesariuszami jest prowadzona miedzy innymi w następujących obszarach:

 • realizacja praktyk dla studentów
 • realizacja staży dla absolwentów
 • zajęcia i warsztaty prowadzone przez praktyków z danej instytucji
 • zajęcia i warsztaty prowadzone przez pracowników IFiS dla danej instytucji
 • opiniowanie programu i efektów kształcenia
 • wspólna realizacja projektów naukowych i badawczych
 • wzajemna promocja działalności
 • organizacja konferencji

Ponadto w ramach programu Erasmus/Erasmus+ podpisano szereg umów umożliwiających obustronną zagraniczną wymianę studentów i wykładowców. Poszczególne instytucje przedstawiono w osobnych zakładkach.

Instytut Socjologii systematycznie monitoruje potrzeby partnerów i interesariuszy przy pomocy właściwej platformy badawczej.

Pełnomocnikiem Dyrektora IS do spraw kontaktu z partnerami i interesariuszami jest dr Grzegorz Dutka gdutka@up.krakow.pl

Ważna informacja!

 • Studenckie ABC

  Zachęcamy do zapoznania się ze studenckim niezbędnikiem

Aktualności