Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi 2022/23

SEMESTR I

Filozofia edukacji: W – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP,  K – dr Wojciech Hanuszkiewicz

Organizacje pozarządowe ich struktura i sposób zarządzania – W/K – dr Magdalena M. Baran

Psychologia społeczna: W – dr Paweł Wójs, K – dr Tatiana Majcherkiewicz

Podstawy ekonomii: W/A – dr hab. Andrzej Michalak, prof.

Aktualne nurty i metody pedagogiczne: W/A – dr Wojciech Hanuszkiewicz

Podstawy przedsiębiorczości: W/A – dr Paweł Walawender

 

SEMESTR II

Polityka społeczna: W/K – mgr Łukasz Cywiński

Krytyczne myślenie i logika w praktyce zarządzania: W/K dr Olga Poller

Podstawy zarządzania: W/A – dr hab. Andrzej Michalak, prof.

Podstawy socjologii: W – dr hab. Marta Juza, A – dr Maria Rogińska

Prawo w systemie oświaty: W/A dr Tomasz Cyrol

Zarządzanie zasobami ludzkimi: K – dr Marcin Gacek

Pozyskiwanie funduszy europejskich: K – dr Magdalena M. Baran

Zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania: K – dr Magdalena M. Baran

Marketing: W – dr hab. Andrzej Michalak, prof.

Public Relations: W – dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UP

 

SEMESTR III

Etyka społeczna: W/K – dr Paweł Sznajder

Style zarządzania: W – dr Ireneusz Drabik, K – dr Katarzyna Kowalska

Komunikacja społeczna: W – dr Grzegorz Kubiński, K – dr Marcin Gacek

Negocjacje biznesowe: K – dr Mateusz Szast

Organizacje pozarządowe w Polsce i w świecie: K – dr Magdalena M. Baran

Event management: W/K – dr Mateusz Szast

Zajęcia monograficzne: A – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

 

SEMESTR IV

Kulturoznawstwo: W – dr Maria Rogińska, A – dr Andrzej Serafin

Etyka zarządzania: K – dr Magdalena M. Baran

Historia sztuki europejskiej: W – dr Andrzej Serafin

Zarządzanie jakością TQM: K – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP

Prawa człowieka: W – dr Magdalena M. Baran, A – dr Tomasz Cyrol

Prawa zwierząt: K – dr Paweł Wójs

Metodologia badań empirycznych: K – dr Paweł Walawender

Warsztat badacza: K – dr Paweł Walawender

Socjologia wychowania i edukacji:  A – dr Bogdan Więckiewicz

Socjologia społeczności lokalnych: W/A – dr Tatiana Majcherkiewicz

Zajęcia monograficzne: K – dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UP

 

SEMESTR V

Dylematy moralne współczesnego świata: K – dr Paweł Sznajder

Organizacje pozarządowe ich struktura i sposób zarządzania: W/A dr Mirosław Boruta Krakowski

Antropologia filozoficzna: W – dr Maciej Urbanek, A – dr Antoni Płoszczyniec

Zarządzanie projektami: K – dr Ireneusz Drabik

Hermeneutyka: W/K – dr hab. Włodzimierz Heflik, prof. UP

Filozofia człowieka XX w.: W/K – dr Paweł Sznajder

Translatorium: K – dr Andrzej Serafin

Prawa dziecka: W – dr Ewa Albińska

Edukacja dla społeczeństw obywatelskich: – W – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

Wstęp do religioznawstwa: W – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Socjologia religii: W – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Seminarium licencjackie

 

SEMESTR VI

Instytucje oświatowe w Polsce i UE, ich organizacja i zarządzanie: W/A – dr Ryszard Ślęczka

Etyka biznesu: W/A – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP

Etyka środowiskowa: W – dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ, A – dr Antoni Płoszczyniec

Translatorium: K – dr Maria Rogińska

Technologie informacyjne w zarządzaniu: K – dr Paweł Walawender

Marketing internetowy: K – dr Paweł Walawender

Socjologia społeczności lokalnych: W/A – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP

Polityka społeczna: W/A – mgr Łukasz Cywiński

Seminarium licencjackie

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17