Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – Kognitywistyka 2022/23

SEMESTR I

Wstęp do kognitywistyki: W/K – dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP

Wstęp do filozofii: W – dr Paweł Sznajder, dr Maciej Urbanek

Metodologia nauk: W/K – dr Paweł Walawender

Logika 1: W/K – dr hab. Ryszard Mirek, prof. UP

Wstęp do psychologii: W – dr Rafał Abramciów, A –

Biologia ewolucyjna – W – dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP

Teoria informacji: W/A – dr hab. Tomasz Dobrowolski, prof. UP

Wprowadzenie do programowania: W/A – dr Andrzej Serafin

Statystyka opisowa: W/L – mgr Anna Petiurenko

SEMESTR II

Metodyka pracy naukowej: K – dr Paweł Sznajder

Antropologia biologiczna: W – dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Filozofii nauki: W/A – dr Paweł Sznajder

Filozofia kognitywistyki: W/K – dr Magdalena Reuter

Językoznawstwo ogólne: W – dr hab. Ewa Horyń

Logika II: – dr hab. Ryszard Mirek, prof. UP

Ewolucja procesów poznawczych: W – dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP, dr Paweł Gwiaździński

Programowanie I (wybrany język): W – dr Łukasz Stępień

Psychologia procesów poznawczych: W – dr Joanna Ganczarek, K – dr Paweł Gwiaździński

Podstawy przedsiębiorczości: W – dr Mariusz Cembruch-Nowakowski

 

SEMESTR III

Wprowadzenie do neurobiologii: W/A – dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

Antropologia kulturowa: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP

Epistemologia: W/K – dr hab. Włodzimierz Heflik, prof. UP

Filozofia umysłu 1: W – dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP, K – dr Magdalena Reuter

Podstawy językoznawstwa kognitywnego: W – dr hab. Bogusław Skowronek, prof. UP

Programowanie II (wybrany język): W – dr Roman Czapla, L – mgr Michał Frontczak

Interakcja człowiek-komputer: W/L – dr hab. Roman Rosiek, prof. UP

Bioetyka: W/K – prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady

Zajęcia monograficzne I: K – mgr Anna Bajer

Zajęcia monograficzne II: K – dr Monika Paleczna

Warsztat pracy naukowej: K – dr Wojciech Hanuszkiewicz

 

SEMESTR IV

Neurofizjologia: W/L – dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

Kognitywna analiza tekstów kultury: W – dr hab. Bogusław Skowronek, prof. UP

Psychologia ewolucyjna: W -dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP

Psychologia moralności: W – dr Paweł Wójs

Filozofia umysłu 2: W – dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP, K – dr Magdalena Reuter

Kognitywistyka porównawcza: W – dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP

Sztuczna inteligencja: W – dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP

Etyka a sztuczna inteligencja: W – dr Anna Sarosiek

Zajęcia monograficzne III: K – dr Iwona Rzeszutek

Zajęcia monograficzne IV: K – dr hab. inż. Piotr Błaszczyk, prof. UP

Warsztat pracy naukowej: K – dr Wojciech Hanuszkiewicz

 

SEMESTR V

Filozofia języka: W/K – dr Olga Poller

Psycholingwistyka: W – dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP, A – dr Magdalena Reuter

Sieci neuronowe: L – dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP

Elementy uczenia maszynowego: L – dr Zbigniew Leśniak

Neuroetyka: W – dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP, K – dr Magdalena Reuter

Psychopatologia: K – mgr Krystian Macheta

Neuropsychologia: W/A – dr Karolina Czernecka

Zajęcia monograficzne V: K – dr Anna Sarosiek

Zajęcia monograficzne VI: K – prof. dr hab. Andrzej Bielecki

 

SEMESTR VI

Teoria komunikacji (z elementami informacji): W/A dr Aldona Guzik

Neurolingwistyka: W – dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP, A – dr Magdalena Reuter

Psychologia społeczna: W/A dr Paweł Wójs

Filozofia człowieka: W/K – prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady

Laboratorium L –  dr Kinga Ciupińska

Zajęcia monograficzne VII: K – dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UP

 

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17