Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji

24 listopada, czwartek

9.30 rozpoczęcie

10.00-11.00 Urszula Chowaniec, Córki w poszukiwaniu matek. Melancholia w literaturze kobiet

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

11.30-13.00 sesja

Antoni Zając, „Emil starał się sobie wyobrazić, jak to będzie bez Janka”. Melancholia i homoerotyzm w Niespokojnych Leo Lipskiego

Filip Brzeźniak , Co dały nam porażki – lewicowa melancholia współcześnie Michał Warchala, Podmiot melancholijny, czyli dlaczego melancholia jest taka istotna dla Freuda

13.00-13.30 przerwa kawowa

13.30-14.30 Paweł Dybel, Psychoanaliza melancholii

14.30-16.30 przerwa obiadowa

16.30-18.00 sesja

Michiel Leezenberg, Razi and Spinoza on melancholy
Ludovica Boi, Nietzsche under Saturn. Self-knowledge and Vanitas in the Mirror of Melancholia
Andrii Ivanchuk, Unconscious logic of melancholy

18.00-18.30 przerwa kawowa

18.30-19.30 Michał Paweł Markowski, Krytyka melancholijnego rozumu. Preliminaria

 

25 listopada, piątek

9.00.-10.30 sesja

Łukasz Kołoczek, Czas melancholii

Piotr Augustyniak, Melancholia wiecznego powrotu

Antoni Szwed, Søren Kierkegaard o melancholii jako ukrytej rozpaczy

10.30 – 11.00 przerwa kawowa

11.00-12.30 sesja
Magdalena Stefańska, Postkolonialna melancholia a tęsknota za wsią utraconą

Marcin T. Zdrenka, O nieoczywistych powabach opowieści o melancholii

Agata Krasowska, Melancholia w biografiach prekariuszy

12.30-12.45 przerwa kawowa

12.45-13.45 Mira Marcinów, Między melancholią a histerią

13.45-15.45 przerwa obiadowa

15.45-17.15 sesja

Adam Zygmunt, Nowoczesna melancholia. Przypadek prozy Jaroslava Rudiša

Anna Bykova, Poetyka melancholii w transmedialnym dorobku Ewy Kuryluk

Iga Walaszczyk, Melancholia pustelnika w „Samotnym” Augusta Strindberga

17.15-17.30 przerwa kawowa

17.30-19.00 sesja

Konrad Sikora, Ironia i melancholia. Bohaterowie Niehalo i Cudu Ignacego Karpowicza

Antoni Płoszczyniec, Biograficzne i aksjologiczne źródła melancholii w filozofii Henryka Elzenberga

Katarzyna Horabik, Kartografia melancholii we Wschodzie Andrzeja Stasiuka Cezary Wąs, Wybrane przedstawienia melancholii w sztuce europejskiej. Problemy interpretacji

 

26 listopada, sobota

10.00-11.00 Andrzej Leder, Melancholie tożsamości

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

11.30-12.30 Agata Bielik-Robson, Między melancholią a ekstazą. Dwubiegunowa choroba nowoczesności

12.30-14.30 przerwa kawowa

14.30-16.00 sesja

Evy Varsamopoulou, Melancholia as Sensus Communis: A Post-Pandemic Approach to Lars von Trier’s Melancholia (2011)

Eero Suorsa, Melancholic Bodies: Cosmetic Surgeries as Melancholic Events
Jay Dittburner (They/Them), Mourning and Melancholia: An Analysis of the Mothers of the Plaza De Mayo

14.30-16.00 sesja

Jacek Wąsik, Depresja między perwersją a psychozą. Możliwości konceptualizacji zaburzeń depresyjnych w ramach wybranych współczesnych interpretacji psychoanalizy
lacanowskiej

Beata Garlej, O „smutku myśli” Gustawa Flauberta (na podstawie korespondencji z George Sand)

Karolina Kolinek-Siechowicz, Lagrime di San Pietro Orlanda di Lasso – muzyczny lek na melancholię czy artystyczna pokuta?

16.00-16.15 przerwa kawowa

16.15-18.15 sesja

Moritz Pretzsch, Philosophy and Melancholy: The Work of Melancholy in Kierkegaard’s and Heidegger’s Philosophical Thought

Cara Rei Cummings, Aristotle on Melancholia: The Discovery of Bipolar Depression Anna Myers, Unruly Feelings: Capitalism, Ideology, and Imagination

Gabrielle Hittel, Heideggerian Panic Attacks

 

Wydarzenie towarzyszące:

MYŚLNIK. „Depresja, otchłań, melancholia” – gościem Piotra Augustyniaka będzie Zbigniew Mikołejko

Szczegóły: Teatr im. Juliusza Słowackiego – MYŚLNIK. Sezon 2. Spotkanie 2 „Depresja, otchłań, melancholia” (teatrwkrakowie.pl)

 

Powrót na stronę główną konferencji

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17