Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. prof. UKEN Paulina Rojek-Adamek

Dr hab. prof. UKEN Paulina Rojek-Adamek

po Dyrektor Instytutu Socjologii

Katedra Metodologii Badań i Komunikacji Społecznej

paulina.rojek-adamek@up.krakow.pl

pok: 242

publikacje:


dyżury: wtorek 11.00-12.30, czwartek 9.00-10.00 pok. 242 sekretariat IFiS

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH: socjologia designu, socjologia środowisk kreatywnych, socjologia pracy, komunikacja społeczna

KONTAKT: paulina.rojek-adamek@up.krakow.pl

ORCID: orcid logo 0000-0002-0717-026X

Wykształcenie:

 • 2020 r. –  doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
 • 2004 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii /Uniwersytet Śląski
 • 2000 r. – magister socjologii /Uniwersytet Śląski/
 • 2000 r. – absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE (aktualne)

 • Public relations
 • Promocja dzialalności kulturalnej
 • Projekt badawczy
 • Design thinking
 • Socjologia designu
 • Seminarium magisterskie

STAŻE ZAGRANICZNE

 • 2013: Cardiff Metropolitan University (UWIIC), The National Centre for Product Design and Research (PDR), Wales,
 • 2014: Royal College of Art, London UK, Work and City Lab of the Helen Hamlyn Centre for Design

Uczestnictwo w programach  międzynarodowych i krajowych:

 •  2017/2018: University do Porto (Portugalia), wyjazd szkoleniowy obejmujący prowadzenie wykładów oraz popularyzację rodzimych przedsięwzięć naukowo-badawczych w ramach Programu LLP/Erasmus (Teaching Staff Mobility), 9.03-16.03.18
 • 2018/2019: Namik Kemal University, Department of Sociology, Tekirdag (Turcja) wyjazd szkoleniowy obejmujący prowadzenie wykładów oraz popularyzację rodzimych przedsięwzięć naukowo-badawczych w ramach Programu LLP/Erasmus (Teaching Staff Mobility), 05.05-11.05.19
 • 2021/2022: Department of Sociology – L-Università ta’ Malta (Malta), wyjazd szkoleniowy obejmujący prowadzenie wykładów oraz popularyzację rodzimych przedsięwzięć naukowo-badawczych w ramach Programu LLP/Erasmus (Teaching Staff Mobility), 7.05-14.05.22
 • 2022/2023: University do Porto (Portugalia), wyjazd szkoleniowy obejmujący prowadzenie wykładów oraz popularyzację rodzimych przedsięwzięć naukowo-badawczych w ramach Programu LLP/Erasmus (Teaching Staff Mobility), 14.05-21.05.23

Członkostwo:

 • Od 2012 członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Od 2014 członek zwyczajny European Sociological Association

Autorstwo grup tematycznych podczas zjazdów naukowych Towarzystwa Socjologicznego:

 • 2023: ISA XX WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY, Melbourne, Australia, 2023
 • 2021: ISA IV FORUM OF SOCIOLOGY, Porto Alegre, Brasil, 2021
 • ­2018: ISA XIX WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY, Toronto, Canada, 2018
 • ­ 2015: 12th Conference of the European Sociological Association Prague, Czech Republic, 2015
 • 2019: XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wrocław 2019
 • 2016: XVI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Gdańsk, 2016
 • 2013: XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Szczecin 2013.

MONOGRAFIE:

 • Sztuka współpracy : studium grup artystycznych w czasach PRL, autorzy: Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki, Paulina Rojek-Adamek, Xawery Stańczyk, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
 • Szkice z socjologii pracy kreatywnej. Praca-design-strategie komunikacyjne, red. Rojek-Adamek P., Juza M., Prace Monograficzne 1131, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022,  ISSN 2450–7865, ISBN 978-83-8084-879-5, DOI 10.24917/9788380848795
 • Zarządzanie zmianą. Innowacje-organizacje-bezpieczeństwo, red. Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk,  Wydawnictwo Naukowe UP 2020, ISBN: 978-83-8084-102-4
 • Designerzy. Rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7383-966-3, s.1-288
 • Artyści plastycy Górnego Śląska i Zagłębia. Socjologiczny portret środowiska. Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 2006, ISBN 83-89055-42-2
 • Drafts from sociology of design. Introduction to discussion. Editors: Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron, wyd. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-65208-55-2
 • O designie w woj. śląskim. Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych. (współaut. Grzegorz Gawron), Zamek Cieszyn, Cieszyn 2011, ISBN 978-83-933362-0-3
 • Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną. Studia socjologiczne., RED.: Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek, Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego Sp. z o.o., Kraków 2016, ISBN: 978-83-65208-36-1,
 • Europejskie szlaki – śląskie drogi. Trendy rozwojowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” (współaut. Grzegorz Gawron), Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 2011, ISBN 978-83-62508-02-0
 • Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Śląskie Wyd. Naukowe, Tychy 2001, red.: Marek S. Szczepański, Paulina Rojek, ISBN 83-909523-7-8
 • Edukacja całożyciowa – kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy. Red.: B.Pactwa, P. Rojek – Adamek. Tychy 2006, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, ISBN 83-89055-43-0
 • Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, red.: Marek S. Szczepański, Grzegorz Gawron, Paulina Rojek-Adamek, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 2011, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFS, ISBN 978-83-62508-04-4

Artykuły w czasopismach:

 • Wolny zawód – artyści plastycy w perspektywie klasyfikacji zawodów, Humanizacja Pracy, nr 4(248) 2010, ISSBN 1643-7446, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowskiego w Płocku, Płock 2010;
 • Project Design Silesia and its role of development In Polish post-industrials region, Global Journal of Inderdisciplinary Social Sciences/ G.J.I.S.S. vol.3(3), Indie 2014;
 • Opowieści Nieobecnych. O roli design w tworzeniu materiałów edukacyjnych na przykładzie losów będzińskich Żydów, STUDIA HUMANISTYCZNE AGH, Tom 13/3, Kraków 2014, 235-245
 • Wymiary współczesnego design’u a koncepcja zrównoważonego rozwoju, w: Folia Sociologica 56/2016, Uniwersytet Łódzki 2016, (wersja elektroniczna – eISSN 2353-4850, wersja papierową – ISSN: 0208-600X
 • Zawód designer. Wyobrażenie o współczesnej roli projektanta w świetle opinii studentów kierunku wzornictwo [w:] Humanizacja Pracy, nr 2 (284), Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowskiego w Płocku, Płock 2016 (XLIX), ISSN 1643 – 7446, s.81-96
 • Mówiona historia socjalistycznego miasta. Tychy w zbiorowej pamięci Tyszan, w Zeszytach Naukowych US „Studia Sociologica”, nr 20, Szczecin 2009, ISSN 0867-5759 (wsp. B. Pawlica),
 • Współczesne Tychy. Miasto w opiniach mieszkańców, [w:] Studia Sociologica Nr 21, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 (wsp. G.Gawron)
 • Dwie strony medalu. Praca zawodowa w perspektywie pracujących i bezrobotnych kobiet, [w:] Humanizacja Pracy, nr 1(259), Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowskiego w Płocku, Płock 2011, ISBN 1643 – 7446 (wsp. G.Gawron)
 • De (materializacja) pracy i „wolność” zawodu projektanta [w:] Kultura i Edukacja 2017, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISSN 1230-266X
 • Aging In Place – design w obronie wieku, w: Kultura Popularna nr 2 (52), SWPS, ISSN: 1644-840, 2017, s.4-18 (wsp. G.Gawron)
 • From Relational Space To Engagement – Designer’s Ethics In The Light Of Empirical Research In: Polish Sociological Review 2018, 1(201)’18, ISSN 1231 – 1413, s. 95-107
 • Creativity based on new technologies in design of age-friendly cities: Polish seniors about their needs – research reflection.(2021), Creativity Studies, 14(1), 218-234. https://doi.org/10.3846/cs.2021.13592 (wsp. G. Dutka, G. Gawron)
 • The role of sharing creative ideas: professional designers about their work (2021). Creativity Studies14(2), 521-534. https://doi.org/10.3846/cs.2021.14723
 • Human creativity during COVID-19 pandemic : the project Pandemic Objects as an example of sociological reflections on design, Creativity Studies. – 2023, Vol. 16, iss. 2, s. 565-577

Artykuły w monografiach (wybrane):

 • Designer – professional identity and role in view of empirical research carried among British designers. w: Identity Narratives. Interdisciplinary Perspectives, Editors: Marek S. Szczepański, Wioletta Tomala-Kania, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
 • Rewitalizacja na hałdzie, czyli śląski pejzaż poprzemysłowy, w: Deklinacje odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, red. K.Derejski, J.Kubera, S.Lisiecki, R.Macyra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012, ISBN 978-83-62243-72-3 (wsp. G.Gawron)
 • Miejski design na Śląsku – samorządy i projektanci w kreowaniu wizerunku śląskich miast, w: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7667-127-7, s. 257-75 (wsp. G.Gawron)
 • Niebezpieczne tereny czy zły wizerunek? Bytom Bobrek jako wyzwanie dla młodych projektantów, w: Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji. (red.) Krzysztof Derejski, Jacek Kubera, Stanisław Lisiecki, Roman Macyra, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, ISBN 978-83-62243-50-1 (wsp. G.Gawron)
 • Miasto przyjazne seniorom – miasto uniwersalne. Age friendly Cities and Communities jako idea podnoszenia jakości życia osób starszych, w:Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II, (red.) Monika Guzewicz, Stanisław Steuden, Paweł Brudek, wyd. KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-132-0, s.163-186 (wsp. G.Gawron)
 • Working against Exclusion: Design for All as a Tool for Improving Social Participation [w:] ATINER’S Conference Paper Series, No: SOC2015-1807, Athens Institute for Education and Research, Ateny (Grecja) 2016, ISSN: 2241-2891 (wsp. G.Gawron)
 • Rojek–Adamek P., Designer – professional identity and role in view of empirical research carried among British designers. w: Identity Narratives. Interdisciplinary Perspectives, Editors: Marek S. Szczepański, Wioletta Tomala-Kania, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
 • Rojek–Adamek P., 2018, Design, dzieci i minecraft. Projektowanie partycypacyjne miasta, w: Balansowanie: paradoksy, technologia, przyszłość, red. Patrycja Rudnicka, Marta Więckowska, wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, p-ISBN: 978-83-65825-20-9, s. 157-16
 • Rojek-Adamek P. On Designers, Artists and (Dis)Agreements in the Field of Professional Identities: Design in Chat Rooms w: Szkice z socjologii pracy kreatywnej. Praca-design-strategie komunikacyjne Prace Monograficzne 1131, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, ISSN 2450–7865, ISBN 978-83-8084-879-5, DOI 10.24917/9788380848795

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 • „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających promocję polskiej kultury za granicą” (PolCA), 2022 -2024, Ministerstwo Edukacji i Nauki, program „Nauka dla Społeczeństwa”, nr NdS/533564/2021/2022, kierownik projektu: dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UP.

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17