Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Ewa Albińska

Dr Ewa Albińska

Adiunkt

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

ewa.albinska@up.krakow.pl

pok: 303

https://is.up.krakow.pl/dyzury-pracownikow/

publikacje:


Zainteresowania naukowe:

ochrona środowiska, ochrona zdrowia, socjologia ekologiczna, socjologia wsi oraz miast, samorząd terytorialny, prawo, polityka ekologiczna, edukacja i świadomość ekologiczna

 

Wykształcenie:

2012 (SWPS, Wydział Prawa i Nauk Społecznych)   – mgr prawa

2000 (KUL, Wydział Nauk Społecznych)                   – dr nauk humanistycznych (w zakresie socjologii)

1993 (KUL, Wydział Filozofii)                                   – mgr ochrony środowiska

Organizacje naukowe:

członkostwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym oraz Polskim Towarzystwie Polityki Społecznej (w Lublinie)

Wybrane publikacje:

Książki

Albińska E., Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Zarys problematyki ekologii społecznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005

Albińska E., Fel S. (red.), Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje nad myślą społeczną Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss.341

Popielski K., Skrzypek M., Albińska E. (red.), Zdrowie i choroba w kontekście psycho-socjoekologicznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

Artykuły

Albińska E., Egocentryzm, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.1, T.Pilch (red. nauk.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s.1006-1008

Albińska E., Konsumpcjonizm, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.2, T.Pilch (red. nauk.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s.783-788

Albińska E., Pedagogika ekologiczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.4, T.Pilch (red. nauk.), Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s.129-135

Albińska E., Konsumpcyjny a ekologiczny styl życia, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, S.Partycki (red.), t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006

Albińska E., Lokalna polityka ekologiczna a aktywność społeczna, w: Polska Wschodnia. Determinanty rozwoju, B.Plawgo (red. nauk.), WSzAP im. St.Staszica w Białymstoku, Białystok 2006, s.1031-1041

Albińska E., Postawy antyekologiczne i proekologiczne u osób spędzających czas wolny, w: Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze, K.Ciżkowicz, M.Sobczak (red.), Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2007, s.249-255

Albińska E., Rola samorządu terytorialnego w realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” (2007), z.1, t.35

Albińska E., Zmiany w środowisku a społeczna troska o jakość życia, w: Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, M.Libiszowska-Żółtkowska (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s.169-179

Albińska E., Dobro, w: Encyklopedia filozofii wychowania, (red.) S.Jedynak, J.Kojkoł, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2009, s.54-57

Albińska E., Zdrowie, w: Encyklopedia filozofii wychowania, (red.) S.Jedynak, J.Kojkoł, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2009, s.339-341

Albińska E., Problemy ekologiczne w polskich miastach. Propozycje ich przezwyciężenia, w: P.Kryczka, J.Bielecka-Prus (red.), Przemiany miast polskich po 1989, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, s.335-343

Albińska E., Animal’s friends: Animals handling, in: Friendly Lublin, City Office of Lublin,Lublin 2011,p.28-31

Albińska E., Giordano K., Seven wishes: cooperation with citizens and ecological education, in: Friendly Lublin, City Office of Lublin, Lublin 2011, p.43-53

Albińska E., Kryzys społeczno-ekologiczny w perspektywie historycznej oraz systemowej, w: Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, t.1: S.Partycki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

Albińska E., Wpływ środowiska kulturowego na środowisko przyrodnicze w kontekście wartości i wzorców zachowań społecznych, w: Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, A.A.Szafrański (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

Albińska E., Cywilizacja życia a cywilizacja śmierci. Związki pomiędzy wartościami, mitami, stereotypami. w: Ku prywatyzacji religii, A.A.Szafrański (red.), Wyd. KUL, Lublin 2013

Albińska E., Kiczowatość oraz bylejakość – współczesne style życia, „Zeszyty Naukowe KUL” 56 (2013), Nr 2-3

Albińska E., Social responsibility for the natural environment, w: Strategie działań w warunkach kryzysowych, S.Partycki (red. nauk.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s.373-380

Albińska E., Ochrona środowiska przyrodniczego jako czynnik lokalnego patriotyzmu w regionie lubelskim, w: Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej, A.Drewniak, A.Sępoch (red.), WOK w Lublinie, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Lublin 2014, s.133-149

Albińska E., Środowisko – aspekt społeczny, w: Encyklopedia Katolicka, t.19, TN KUL, Lublin 2014, s.305-306.

Albińska E., Historia regulacji legislacyjnych ograniczających przestępczość ekologiczną w Polsce, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii, Nr 23, Warszawa 2016, s.110-127

Albińska E., Współczesne rozumienie istoty społeczeństwa, w: „Nowe otwarcie antropologii”. Wyzwania i zagrożenia, A.A.Szafrański (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s.161-187

Albińska E., Ocena poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny, w: Społeczeństwo, technologia, gospodarka w świecie sieciowych rozwiązań : ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sławomirowi Partyckiemu, A.Betlej, D.Błaszczak, M.Górka (red.nauk.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s.439-482

Albińska E., Kreowanie rzeczywistości społecznej za pomocą propagandy i manipulacji, w: Zarządzanie, gospodarka i ekonomia a funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa, P.Maciaszczyk (red.), Wydawnictwo PWSZ im. Prof. S.Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2018, s.141-168

Albińska E., Kultura ekologiczna i ekologiczny styl życia – mechanizmy wpływu na społeczeństwo, w: Kultura – Bazar – Narracja, A.A.Szafrański (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s.273-294

Albińska E., Przyrodnicze i społeczne koszty nadkonsumpcji społeczeństwa postindustrialnego, w: Kultura – Bazar – Narracja, A.A.Szafrański (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s.223-255

 

Zainteresowania pozanaukowe:

zdrowe odżywianie, ziołolecznictwo, biodynamiczna uprawa roślin, śpiew chóralny.

Ważna informacja!

  • Studenckie ABC

    Zachęcamy do zapoznania się ze studenckim niezbędnikiem

Aktualności