Przejdź do menu Przejdź do treści

Fuga melancholii – abstrakty PL

Fuga melancholii: 24-26 listopada 2022 roku

Filip Brzeźniak (PAN)

Tytuł: Co dały nam porażki – lewicowa melancholia współcześnie

Adam Zygmunt (UW)

Tytuł: Nowoczesna melancholia. Przypadek prozy Jaroslava Rudiša

Konrad Sikora (UP)

Tytuł: Ironia i melancholia. Bohaterowie Niehalo i Cudu Ignacego Karpowicza

Marcin T. Zdrenka (UMK)

Tytuł: O nieoczywistych powabach opowieści o melancholii

Magdalena Stefańska (UAM)

Tytuł: Postkolonialna melancholia a tęsknota za wsią utraconą

Michał Warchała (UP)

Tytuł: Podmiot melancholijny, czyli dlaczego melancholia jest taka istotna dla Freuda

Antoni Zając (UW)

Tytuł: „Emil starał się sobie wyobrazić, jak to będzie bez Janka”. Melancholia i homoerotyzm w Niespokojnych Leo Lipskiego

Karolina Kolinek-Siechowicz (UW)

Tytuł: Lagrime di San Pietro Orlanda di Lasso – muzyczny lek na melancholię czy artystyczna pokuta?

Iga Walaszczyk (UW)

Tytuł: Melancholia pustelnika w „Samotnym” Augusta Strindberga

Agata Krasowska (UWr)

Tytuł: Melancholia w biografiach prekariuszy

Antoni Płoszczyniec (UP)

Tytuł: Biograficzne i aksjologiczne źródła melancholii w filozofii Henryka Elzenberga

Katarzyna Horabik (UP)

Tytuł: Kartografia melancholii we Wschodzie Andrzeja Stasiuka

Anna Bykova (UW)

Tytuł: Poetyka melancholii w transmedialnym dorobku Ewy Kuryluk

Antoni Szwed (UP)

Tytuł: Søren Kierkegaard o melancholii jako ukrytej rozpaczy

Beata Garlej (UKSW)

Tytuł: O „smutku myśli” Gustawa Flauberta (na podstawie korespondencji z George Sand)

Jacek Wąsik (UW)

Tytuł: Depresja między perwersją a psychozą. Możliwości konceptualizacji zaburzeń depresyjnych w ramach wybranych współczesnych interpretacji psychoanalizy lacanowskiej.

 

Powrót na stronę główną konferencji

Program konferencji