Przejdź do menu Przejdź do treści

Kognitywistyka UKEN

Kognitywistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, który bada naturę umysłu, poznania i inteligencji. Łączy w sobie takie dyscypliny jak: filozofia, psychologia, neurobiologia, językoznawstwo kognitywne, antropologia i nauki o sztucznej inteligencji, które wspólnie starają się zrozumieć, jak ludzki umysł funkcjonuje. Z różnych perspektyw próbuje uchwycić to, czym są reprezentacje poznawcze, jak powstają i jak są przetwarzane. Bada różne formy myślenia, pamięć, zdolności językowe oraz świadomość. Studia i praca w tej dziedzinie może prowadzić do różnych ścieżek kariery, w tym do pracy w badaniach naukowych, edukacji, branży technologicznej, medycznej i wielu innych. 

Kognitywistyka na poziomie licencjackim to nie tylko szansa na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej ludzkiego umysłu i innych systemów poznawczych, ale także fascynująca podróż przez różnorodne dziedziny wiedzy, takie jak filozofia, psychologia, informatyka, biologia, teoria informacji i komunikacji, lingwistyka oraz etyka. Interdyscyplinarna natura kognitywistyki pozwala zgłębiać neurofizjologiczne podstawy i mentalne mechanizmy poznawcze i komunikacyjne, ich językowe implikacje oraz modele komputerowe.

Studenci kognitywistyki oprócz gruntownej wiedzy z zakresu filozofii umysłu, epistemologii i psychologii poznawczej zdobywają również praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z technologią informatyczną. Ponadto, posiadają wiedzę na temat problemów etycznych i bioetycznych związanych z prowadzeniem badań w wymienionych dyscyplinach.

W rezultacie absolwenci kognitywistyki doskonale rozumieją naturę ludzkiego istnienia, jego system motywacyjno-emocjonalny, różnorodne strategie myślenia i formy komunikacji. Dysponując tak szeroką wiedzą i umiejętnościami, są gotowi na współpracę z innymi oraz sprawnie funkcjonować w zmieniającym się świecie.

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki
Kierownik: dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP
dr hab. Ryszard Mirek, prof. UP
dr Magdalena Reuter
dr Olga Poller
dr Paweł Gwiaździński
dr Anna Sarosiek

Plan studiów

Prezentacja

Rekrutacja

Konferencja „Współczesne horyzonty kognitywistyki” 24.11.2023

Konferencja „Sztuczna Inteligencja a Transhumanizm” 15.10.2022

 

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17