Przejdź do menu Przejdź do treści

Socjologia

 
Socjologia studia licencjackie Socjologia studia magisterskie
Czas trwania: 6 semestrów Czas trwania: 4 semestry
Limit przyjęć: 80 (st. stacjonarne), 40 (st. niestacjonarne) Limit przyjęć: 30 (st. stacjonarne), 15 (st. niestacjonarne)
Kryteria rekrutacyjne: wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (uwzględniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) Kryteria rekrutacyjne: Konkurs dyplomów. Studia przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku socjologia oraz innych kierunków studiów.
Opis kierunku:
Studia licencjackie z socjologii pozwalają zdobyć wiedzę na temat struktur i więzi społecznych, a także rozmaitych metod i technik ich badania. Wprowadzają studiujących w socjologiczną teorię, tę klasyczną i współczesną, jak również w świat konkretnych problemów społecznych, ukazując też różne sposoby ich rozwiązywania. W programie studiów obok przedmiotów obowiązkowych znajduje się też wiele kursów do wyboru. Mocnym punktem jest obóz badawczy na III roku, w trakcie którego studenci mają okazję w praktyce rozwijać umiejętności w zakresie technik badawczych.Studia stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku:

Studia magisterskie służą przede wszystkim pogłębieniu i rozszerzeniu socjologicznej wiedzy oraz umiejętności o nowe aspekty. Studenci zapoznają się z najbardziej zaawansowanymi technikami badawczymi i mają szansę brać udział w realizacji projektów badawczych w ramach Pracowni Badań Społecznych działającej przy IFiS. Już od drugiego semestru startują też specjalizacje do wyboru: kryminologia oraz socjologia biznesu i zarządzania. W ramach pierwszej z nich studenci zdobywają m.in. wiedzę nt. patologii społecznych i sposobów zapobiegania ich, w ramach drugiej natomiast poznają sposoby zastosowania socjologicznej wiedzy i technik w marketingu czy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Harmonogram rekrutacji
Szczegółowe informacje o kierunku dla kandydatów
Rejestracja online na studia

 

Ważna informacja!

Aktualności