Przejdź do menu Przejdź do treści

Kognitywistyka

Kognitywistyka studia
Kognitywistyka
studia licencjackie, stacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów
Limit przyjęć: 60
Kryteria rekrutacyjne: Wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub języka obcego. Uwzględniony zostanie wynik korzystniejszy dla kandydata z matury na poziomie podstawowym (1% = 1 punkt rekrutacyjny) lub rozszerzonym (1% = 1,5 punktu rekrutacyjnego).

Opis kierunku:

Studia na poziomie licencjata to przede wszystkim szansa na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat umysłu ludzkiego i innych systemów poznawczych. Jest to interdyscyplinarna wiedza m.in. z zakresu filozofii, psychologii, informatyki, biologii, teorii informacji i komunikacji, lingwistyki i etyki w takiej mierze, w jakiej dyscypliny te dotyczą problematyki kognitywistycznej, to jest neurofizjologicznych podstaw i umysłowych mechanizmów poznawczych i komunikacyjnych, ich językowych uwarunkowań, a także ich komputerowych modeli. Student dysponuje gruntowną wiedzą z filozofii umysłu i epistemologii oraz psychologii poznawczej, zdobywa praktyczną wiedzę niezbędną do pracy ze sprzętem informatycznym. Ponadto ma wiedzę na temat problemów etycznych i bioetycznych, które wiążą się z badaniami prowadzonymi we wspomnianych dyscyplinach. W rezultacie dobrze zna naturę człowieka, jego system motywacyjno-emocjonalny, różne formy myślenia i komunikowania się oraz dysponuje umiejętnościami, które pomagają współpracować z innymi i sprawnie działać w świecie.

Harmonogram rekrutacji 2023-2024
Szczegółowe informacje o kierunku dla kandydatów
Rejestracja online na studia

 

Ważna informacja!

Aktualności