Przejdź do menu Przejdź do treści

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

 
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii,  studia licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Limit przyjęć: 60
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.
Kryteria kwalifikacyjne:
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub historii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)„Stara matura” – konkurs świadectw (średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego
lub historii)
Opis kierunku:
Absolwent/ka Filozofii rozwoju osobowego z elementami psychologii nabywa w trakcie swoich studiów szeregu kluczowych na współczesnym rynku pracy kompetencji miękkich. Rozwija zdolności krytycznego i kreatywnego myślenia, analizy wiarygodności i rzetelności przedstawionych informacji, oceny przedstawionej argumentacji oraz formułowania i uzasadniania własnego stanowiska. Cechuje go/ją wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych, otwartość na innowacje i wysokie zdolności heurystyczne. Studia te stanowią gruntowne przygotowanie do kompetentnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym, tworzenia i komunikowania wartościowych treści, czy udziału w debacie publicznej. Studia na kierunku Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii dają ponadto swoim Absolwentom wiedzę i umiejętności pozwalające planować własny rozwój, tworzyć hierarchie priorytetów życiowych i wartości oraz przygotowują do tego by lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych, wymagających szybkiego pozyskiwania i przetwarzania informacji, kreatywności oraz planowego i skutecznego działania, uwzględniającego czynnik ludzki i kontekst społeczno kulturowy. Stanowią doskonałe wprowadzenie i przygotowanie do pracy w zawodzie doradcy filozoficznego czy dalszej edukacji np. w zawodzie terapeuty, psychologa czy na innym polu, w którym pierwszorzędną rolę odgrywa wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, osobista dojrzałość, wysoki poziom świadomości świata i
znajomość reguł nim rządzących.
Absolwenci tych studiów odznaczają się większą świadomością własnych emocji, potrafią wskazywać i analizować swoje mocne i słabe strony, są bardziej otwarci na zmiany i łatwiej sobie z nimi radzą, co ostatecznie sprzyja szeroko pojętej samorealizacji.
Studia bezpłatne, bez ograniczeń wieku,
Harmonogram rekrutacji
Szczegółowe informacje o kierunku dla kandydatów
Rejestracja online na studia

 

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17