Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów Socjologia (II stopień)

Rok I Semestr I
Socjologia pracy i organizacji
Podstawy przedsiębiorczości
Diagnoza społeczna
Statystyki publiczne
Socjotechnika
Globalizacja i zmiany społeczno-kulturowe we współczesnym świecie
Procesy migracyjne we współczesnym świecie
Współczesna socjologia kulturowaSocjologia kulturowa
Główne pojęcia i problemy socjologii
Metody i techniki badań socjologicznych
Klasyczne teorie społeczne
Translatorium językowe
Rok I Semestr II
Socjologia moralności
Techniki komputerowe w badaniach socjologicznych
Współczesne teorie socjologiczne
Struktury społeczne
Narzędzia badawcze-praktyczne zastosowanie
specjalność: Socjologia biznesu i zarządzania
Etyka biznesu
Socjologia ekonomiczna
Podstawy prawa gospodarczego, finansowego i handlowego
Podstawy prawa cywilnego i karnego
Socjologia przedsiębiorczości
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Podstawy społeczeństwa obywatelskiego lub Podstawy prawne trzeciego sektora
specjalność: Kryminologia i dezorganizacja społeczna
Kryminologia
Wprowadzenie do prawa karnego
Socjologia prawa
Metody i techniki badań kryminologicznych
Przestępczość-procesy urbanizacyjne-miasta
Współczesne uzależnienia
Rok II Semestr III
Opinia publiczna i sposoby jej badania
Przemiany struktury społeczeństwa polskiego
Psychopatologia – wybrane problemy
Sekularyzacja i desekularyzacja
specjalność: Socjologia biznesu i zarządzania
Public Relations
Podstawy marketingu
Socjologia designu i reklamy
Wstęp do teorii i praktyki wywiadu i kontrwywiadu biznesowego
Wprowadzenie do socjologii organizacji i zarządzania
Badania społeczne i marketingowe w biznesie
Współczesne społeczeństwo konsumpcyjne lub Aksjologiczny wymiar pracy
Specjalność: Kryminologia i dezorganizacja społeczna
Kryminalistyka z elementami medycyny sądowej
Wiktymologia
Socjologia prawa
Socjologia grup dyspozycyjnych
Profilaktyka społeczna
Przeciwdziałanie przestępczości
Procesy migracyjne a przestępczość we współczesnym świecie
Rok II Semestr IV
Religie współczesnego świata a problemy globalnego społeczeństwa
Kultura popularna a nowe media
Procesy grupowe
specjalność: Socjologia biznesu i zarządzania
Negocjacje biznesowe
Socjologia komunikacji i współpracy w zespole
Socjologia zmiany
Zarządzanie projektami
Warsztaty przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji miękkich
Warsztat trenerski z elementami Coachingu
Specjalność: Kryminologia i dezorganizacja społeczna
Polityka kryminalna
Wprowadzenie do psychologii sądowej i penitencjarnej
Problematyka przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
Sekty, kulty i nowe ruchy religijne lub Przestępczość a media
Ekoprzestępczość
Dewiacje i przestępczość – perspektywa psychospołeczna

 

Ważna informacja!

  • Studenckie ABC

    Zachęcamy do zapoznania się ze studenckim niezbędnikiem

Aktualności